พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2556
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2556

นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2556 เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และแสดงความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาที่อยู่ในประเทศไทย ขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญา จำนวน 7 สาขา จำนวน 68 รายการ ประกอบด้วย สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 15 รายการ ประเภทดนตรี ได้แก่ สรภัญญะ หรือโต๊ะ ลำตัด และอีแซว ประเภทการแสดง ได้แก่ รำประเลง ฟ้อนกลองตุ้ม และลิเกป่า งานฝีมือดั้งเดิม จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ตะกร้อหวาย หัวโขน บายศรี สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน จำนวน 9 รายการ ได้แก่ นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ตำราพรหมชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กาฟักไข่ มวยตับจาก แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ พิธีทำขวัญนาค พิธีโกนจุก ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กระยาสารท ยาหม่อง ปลากัดไทย และสาขาภาษา จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิ้ง) ภาษาเขมรถิ่นไทย เป็นต้น


นายสนธยากล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดนโยบายการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ 1.การพัฒนาองค์ความรู้ในมรดกภูมิปัญญาให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ในการนำไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยจัดทำคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญา เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และ 3.เร่งรัดผลักดันกลไกในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศสู่ระดับนานาชาติ