พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร กราบนมัสการพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


กราบนมัสการพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด PDF พิมพ์ อีเมล

กราบนมัสการพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด

กราบนมัสการพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด
    
ข้าพเจ้าและครอบครัวประทับใจในปฏิปทาพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด โดยเฉพาะธรรมะคำสอนของท่าน ท่านเทศน์ สอน หยั่งรู้วาระจิตของผู้ฟัง ไม่ว่าข้าพเจ้าจะมีปัญหาอะไรที่คั่งค้างอยู่ในใจ พระคุณหลวงปู่ก็เมตตาตักเตือนเหมือนกับท่านรู้พฤติกรรมในการกระทำต่างๆ ของข้าพเจ้าโดยไม่ต้องเอ่ยปากเล่าให้ท่านทราบ ข้าพเจ้าจึงมีศรัทธาเคารพและบูชาพระคุณหลวงปู่อย่างหาที่สุดไม่ได้
    
ในวาระที่พระคุณหลวงปู่เจริญอายุ ๑๐๐ ปี ข้าพเจ้าและครอบครัว ขออำนาจพระคุณศรีรัตนตรัย ได้โปรดอภิบาลพระคุณหลวงปู่ ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาย และพุทธบริษัทไปอีกนานเทอญ.

กำลาภ-อนุพัชน์ ชำนาญศรีเพชร

 
 

Main Menu