กว่าจะกำเนิดเป็นกุมารทอง พิมพ์

กว่าจะกำเนิดเป็นกุมารทอง

สำหรับมวลสารการปั้นกุมารทองตำรับโบราณกว่า ๑๐๐ ปี ตามพิธีกรรมของหลวงปู่เต๋ และหลวงปูแย้ม เกจิชื่อดังแห่งวัดสามง่าม จังหวัดนครปฐม อันประกอบไปด้วย

๑. ดิน ๗ ป่าช้า
๒. เถ้ากระดูก ๗ เมรุ
๓. ดิน ๗ โป่ง
๔. ดิน ๗ ถ้ำ
๕. ดิน ๗ ท่าน้ำ
๖. ดิน ๗ นาสวน
๗. เถ้ากระดูกเด็ก ๗ คน
๘. ไคลเสมา ๗ วัด
๙. เผาดิน และมวลสารตามฤกษ์โบราณ
๑๐. ปลุกเสกกุมารก่อนนำมาบูชา

นอกจาก ๑๐ ขั้นตอน ที่กล่าวมาแล้วนั้น เรายังสามารแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆ ได้อีก ๓ วิธีการสร้าง คือ

๑. สร้างด้วยดิน ๗ ป่าช้า ผสมผงพรายกุมาร ผงพรายกุมารนั้นคือ ผงที่ได้จากการเอากระดูกเด็กมาป่นละเอียดผสมกับผงอิทธิเจและปถมัง กุมาร ประเภทนี้จะเฮี้ยน และแรงที่สุด แต่มีทั้งคุณและโทษภายในตัว วิญญาณที่เชิญลงมานั้นมักเป็นวิญญาณในป่าช้า หรือเป็นวิญญาณเด็กที่ติดอยู่กับผงพราย กุมารนั่นเอง กุมารประเภทนี้ต้องเซ่นไหว้ให้ดี และหากเวลาผ่านไปนานวัน วิญญาณภายในตัวกุมารก็สามารถโตขึ้นได้

๒. การสร้างด้วยเนื้อดินหรือเนื้อไม้แล้วเชิญญาณเทพลงมากุมาร ประเภทนี้มักจะไม่ค่อยแสดงตัวเหมือนอย่างแรก เพราะเป็นเทพไม่ต้อง เสพอาหารหยาบ ปกติมักปลุกเสกรวมกับพระเครื่อง เช่น กุมารทองของหลวงพ่อพล วัดไผ่ล้อม

๓. สร้างด้วยไม้ตายพราย ที่นิยมนั้นมักจะสร้างด้วยเนื้อไม้รักซ้อนตายพราย และไม้มะยมตายพราย เพราะถือว่าไม้ตายพรายนั้นเป็นไม้เทพสถิต มีความขลังอยู่ในตัวแม้ไม่ต้องปลุกเสก เมื่อได้ไม้ชนิดนี้มานั้นอาจารย์ผู้เสก จะประจุอาคมพระเวทย์ จิต ตั้งธาตุ หนุนธาตุ เรียกอาการ ๓๒ เรียกนาม จนเกิดเป็นวิญญาณอุบัติขึ้นมา วิญญาณที่เกิดขึ้นมานั้นจะเรียกว่าพราย คือไม่รู้จักโต พรายพวกนี้จะไม่ทำร้ายผู้ใด แต่ถ้าขาดการดูแลจะอ่อนกำลัง และสลายในที่สุด