กาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ฉลอง 100 ปี พระสังฆราช พิมพ์

กาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ฉลอง 100 ปี พระสังฆราช

พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "พุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 3 ตุลาคม 2556" เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ตลอดเดือนตุลาคม 2556 พร้อมรับของที่ระลึก อีกทั้งเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

นอกจากนี้ จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตในหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดต่างๆ 4 แห่ง ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร วันที่ 1 ต.ค.2556 เวลา 09.00-15.00 น., วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ วันที่ 11-13 ต.ค.2556 เวลา 08.30-14.30 น. วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง วันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. และวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.

ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ตามจังหวัด ดังนี้ จ.เชียงใหม่ นครสวรรค์ ราชบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี นคร ราชสีมา ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1101