พระเครื่อง 
Home ข่าว ข่าวพระพุทธศาสนา การถวายทานแด่พระสงฆ์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


การถวายทานแด่พระสงฆ์ PDF พิมพ์ อีเมล

การถวายทานแด่พระสงฆ์

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลสำคัญๆ อย่าง "ตรุษจีน" ชาวพุทธมักจะพาครอบครัวไป "ทำบุญถวายทาน" ตามวัดวาอารามทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

การถวายทาน คือ การถวายวัตถุที่ควรให้เป็นทาน เหมาะแก่การใช้สอยของพระภิกษุ-สามเณร ที่เรียกว่า ทานวัตถุ 10 ประการ คือ

(1) ภัตตาหาร อาหารคาว-หวานต่างๆ

(2) น้ำ รวมทั้งเครื่องดื่มอันควรแก่สมณบริโภค (ชา กาแฟ น้ำผลไม้)

(3) ผ้า เครื่องนุ่งห่ม (ไตรจีวร)

(4) ยานพาหนะ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงปัจจัยค่าโดยสาร

(5) มาลัยและดอกไม้เครื่องบูชาชนิดต่างๆ

(6) ของหอม หรือธูปเทียนบูชาพระ

(7) เครื่องลูบไล้ หรือเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับชำระร่างกาย เช่น สบู่ เป็นต้น

(8) ที่นอนอันควรแก่สมณะ

(9) ที่อยู่อาศัยหรือกุฏิ เสนาสนะ และเครื่องสำหรับเสนาสนะ เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

(10) เครื่องส่องสว่าง เช่น ตะเกียง หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย เป็นต้น

การถวายทาน ในพระพุทธศาสนา จำแนกตามกำหนดระยะเวลาที่ถวาย มี 2 ประเภท คือ

- กาลทาน ได้แก่ ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ในระยะเวลาที่มีพระ พุทธานุญาตกำหนดให้ถวายได้ เช่น กฐินทาน การถวายผ้าเพื่อทำจีวร มีกำหนดเวลาถวายภายใน 1 เดือนหลังจากวันปวารณาออกพรรษา คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 และอาหารทาน การถวายอาหารขบฉัน กำหนดเวลาถวายได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน

- อกาลทาน หรือ วิกาลทาน ได้แก่ ทานที่สามารถถวายได้โดยไม่จำกัดเวลา คือ จะถวายเวลาใดก็ได้ตามแต่ศรัทธา โดยพระภิกษุผู้รับไม่ผิดวินัย เช่น การถวายอดิเรกจีวร ยารักษาโรค เครื่องเสนาสนะต่างๆ

การถวายทานในพระพุทธศาสนา สามารถจำแนกตามลักษณะที่เจาะจงและไม่เจาะจง มี 2 ลักษณะ คือ

1) ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง การถวายทานเจาะจงพระภิกษุเฉพาะรูปใดรูปหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมแต่อย่างใดมากนักในการถวาย เพียงแต่ทายกทายิกาผู้จะถวายเกิดความศรัทธาจะถวายสิ่งใดแด่พระภิกษุสามเณร รูปใด ก็จัดสิ่งนั้นไปถวายแด่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นเป็นการส่วนตัวหรือเป็นราย บุคคล ก็เป็นอันสำเร็จเป็นทานมัยบุญแล้ว

2) สังฆทาน หมายถึง การถวายทานไม่เจาะจง แต่มอบถวายเป็นของสงฆ์ คือ ส่วนรวมหรือส่วนกลางของพระภิกษุสามเณรในวัด เพราะคำว่า สงฆ์ หมายถึงชุมนุม หมู่ หรือกลุ่มบุคคล เทียบได้กับคำว่า สังคม

ดังนั้น จึงถือว่า สังฆทาน การถวายทานของสงฆ์ เป็นเรื่องสำคัญและมีผลานิสงส์มากกว่าทานใดๆ

สำหรับ อานิสงส์แห่งการถวายทานแด่พระสงฆ์ มีมากมายมหาศาล แต่กล่าวได้โดยสังเขป คือ ผู้ถวายทานย่อมเป็นที่รักใคร่แห่งมนุษย์ทั้งหลาย, คนทั้งหลายนิยมคบหา มีชื่อเสียงเกียรติคุณไปทั่ว, ย่อมมีสง่าราศี เป็นต้น

 
 

VirtueMart Login