พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา การทำบุญงานอวมงคล
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


การทำบุญงานอวมงคล PDF พิมพ์ อีเมล

การทำบุญงานอวมงคล

          การทำบุญเลี้ยงพระ ตามปกติที่ทำกัน มักนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญเลี้ยงพระนี้ นิยมทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลทั่วไป การทำบุญงานอวมงคล ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขโดยปรารภเหตุไม่สู้ดี เนื่องจากมีการตายขึ้นในวงญาติ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวจัดการทำบุญขึ้น เพื่อให้สำเร็จเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

          การสวดพระพุทธมนต์ เป็นการสวดมนต์ในงานอวมงคล ชาวพุทธนิยมอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน 8 รูปบ้าง 10 รูปบ้าง หรือมากกว่านี้ขึ้นไปแล้วแต่กรณี แต่ต้องเป็นจำนวนคู่ ส่วนการอาราธนาพระสงฆ์สำหรับทำบุญงานอวมงคลไม่ ใช้คำอาราธนาว่า "ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์" แต่ใช้คำอาราธนาว่า "ขออาราธนาสวดพระพุทธมนต์"

         พิธีสวดพระพุทธมนต์ที่เป็นการทำบุญหน้าศพ ไม่ต้องตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์และไม่มีการวงด้ายสายสิญจน์ แต่มีสายโยงหรือภูษาโยงต่อจากศพไว้เพื่อใช้บังสุกุล การเดินสายโยงต้องไม่โยงสูงกว่าพระพุทธรูปที่ตั้งในพิธี อีกทั้งไม่ควรปล่อยสายโยงให้ลาดมากับพื้นที่เดินหรือที่นั่ง เพราะสายโยงเป็นสายที่ล่ามโยงออกมาจากศพหรือเป็นสิ่งเนื่องด้วยศพจึงต้อง ล่ามหรือโยงให้สมควร

งานทำบุญหน้าศพ หมายความว่าทำให้ขณะศพยังอยู่ ยังมิได้ปลงด้วยวิธีฌาปนกิจที่นิยมทำกันทั่วไปมี 5 ลักษณะ ได้แก่

         สัตตมวาร คือ การทำบุญ 7 วันแรกนับแต่วันมรณะ

         ทักษิณานุประทาน คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพิ่มให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นการทำบุญทุก 7 วันอื่น ก่อนครบ 50 วัน หรือครบ 100 วัน

         ปัณรสมวาร คือ การทำบุญ 15 วัน

         ปัญญาสมวาร คือ การทำบุญ 50 วัน

         สตมวาร คือ การทำบุญ 100 วัน

          ในการทำบุญหน้าศพ ถ้ามีการแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากพิธีสวดพระพุทธมนต์ หมายความว่า พอสวดมนต์จบก็มีการเทศน์ เช่นนี้ ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ ฝ่ายเจ้าภาพไม่ต้องอาราธนาศีลนำก่อน พอจุดธูปเทียนหน้าพระและหน้าศพเสร็จก็อาราธนาพระปริตรแล้วพระสงฆ์ดำเนินพิธี สวดพระพุทธมนต์ การรับศีลไปประกอบในพิธีเทศน์หลังสวดมนต์จบ

แต่ถ้าจะรับศีลทั้ง 2 วาระ อาราธนาศีลทั้งก่อนพระสวดมนต์และก่อนพระเทศน์ด้วยท่านก็ไม่ห้าม หากแต่เห็นว่าเป็นการฟุ่มเฟือยเกินไปเท่านั้น

คอลัมน์ ศาลาวัด