พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา การเทศน์ในงานศพ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


การเทศน์ในงานศพ PDF พิมพ์ อีเมล

การเทศน์ในงานศพ

         พระภิกษุผู้ได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนา เมื่อไปถึงสถานที่บำเพ็ญกุศลแล้ว นิยมยืนตรง หันหน้าไปข้างศพ สำรวมจิตแผ่ส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วชั่วขณะหนึ่ง แล้วขึ้นอาสนสงฆ์ กราบพระพุทธรูปแล้วนั่งรอคอย ณ อาสนะที่ปูลาดเตรียมไว้

         เมื่อถึงเวลา เจ้าภาพจุดเทียนบูชาพระธรรม พระเทศน์เตรียมขึ้นธรรมาสน์ โดยกราบพระพุทธรูป มือซ้ายแนบกับพัดรอง ก้าวขึ้นธรรมาสน์ ไม่นิยมนำย่ามไปด้วย เพราะเป็นการรุงรังโดยใช่เหตุ นิยมวางพัดรองไว้ด้านซ้ายมือ โดยวางตะแคงพิงไว้กับหมอนอิง หันหน้าพัดเข้าหาตัว

         เมื่อพิธีกรกล่าวอาราธนาศีล ก็ตั้งพัดให้ศีล เมื่อกล่าวอาราธนาธรรมก็เริ่มหยิบคัมภีร์เทศน์ ยกคัมภีร์ขึ้นประนมมือเตรียมไว้ อาราธนาธรรมจบก็เริ่มตั้งนะโมทันที แล้วเริ่มเปิดคัมภีร์ จะเทศน์ดูคัมภีร์ก็ตามหรือเทศน์ปฏิภาณก็ตาม ก็นิยมเปิดคัมภีร์เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระธรรม

         ลักษณะการถือคัมภีร์เทศน์นั้น นิยมถือด้วยมือทั้งสอง ให้มือทั้งสองห่างกัน ประมาณ 1 คืบเศษ ยกขึ้นตั้งอยู่ระดับอก ข้อศอกทั้งสองแนบชิดกับชายโครง ตั้งตัวตรง ถ้าเทศน์ดูคัมภีร์นิยมหันหน้าตรง ไม่หันไปทางซ้ายทีหันไปทางขวาที เมื่ออ่านข้อความในคัมภีร์นั้น เพียงแต่ชำเลืองสายตาทอดไปดูเท่านั้น และนิยมถือคัมภีร์ตรงๆ ไม่นิยมดัดคัมภีร์เข้าให้โค้งงอเข้าหากัน

         ถ้าเทศน์ปฏิภาณนิยมทอดสายตาตรงไปข้างหน้า ไม่นิยมสอดส่ายสายตา ซึ่งเป็นกิริยาอาการแสดงว่าไม่สำรวมตา และไม่สมควรเทศน์หลับตา เพราะไม่เห็นความเป็นไปของผู้ฟัง นิยมเทศน์พอสมควรกาลแก่เวลา โดยไม่มากเกินไปหรือไม่รวบรัดน้อยเกินไป

         ถ้ามีพระสงฆ์สวดรับเทศน์ด้วย ก่อนจะจบเทศน์ นิยมกล่าวแจ้งให้ผู้ฟังตั้งใจฟังพระสงฆ์สวดคาถาธรรมบรรยายสืบไป แล้วจึงจบพระธรรมเทศนาและยังไม่ต้อง "ยถา สัพพี" บนธรรมาสน์ ขณะที่พระสงฆ์สวด "นะโม" บทนมัสการพระรัตนตรัยนั้น พระเทศน์นิยมประนมมือฟังจนจบแล้ว จึงลงจากธรรมาสน์ โดยถือพัดรองด้วยมือซ้ายลงมานั่ง ณ อาสนะตามเดิม รอคอยพระสงฆ์สวดคาถาธรรมบรรยาย ขณะนั่งรอนั้น นิยมสำรวมกิริยาอาการกาย วาจา และไม่นิยมประนมมือฟังคาถาธรรมบรรยาย

         เมื่อรับประเคนเครื่องกัณฑ์เทศน์แล้ว เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล พระเทศน์และพระสงฆ์อีก 4 รูป ตั้งพัดพิจารณาผ้าบังสุกุลพร้อมกัน แล้วอนุโมทนาต่อไป การขึ้นและลงจากอาสนสงฆ์ นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ก่อนจะลากลับ นิยมกราบพระพุทธรูป แล้วจึงเดินทางกลับ

คอลัมน์ ศาลาวัด