พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความ หลวงพ่อคูณ กาลามสูตร (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


กาลามสูตร (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่) PDF พิมพ์ อีเมล

กาลามสูตร  (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่)เมื่อหลายปีที่ผ่านมาจวบจนทุกวันนี้มักจะมีญาติโยมนำเอาโฉนดที่ดินมาให้หลวงพ่อคูณเหยียบ เป็นการถือโชคถือลาง หลายราย ประสบความมุ่งหวังที่ตั้งใจไว้

เรื่องนี้หลวงพ่อกล่าวบอกให้ทราบ “เขามาก็เรื่องของเขา ไม่มาก็เรื่อง ของเขา เราอย่าไปยึดถือ เขาไปมีความสุขมีความสบาย เราควรจะดีใจ โมทนาสาธุให้ลูกหลานดีใจ...”

ส่วนเรื่องให้ท่านเหยียบโฉนดนั้น... หลวงพ่อคูณเอ่ยขึ้น “...กูนะ เหยียบได้ แต่มันจะมีคนเอาหรือเปล่ากูไม่รู้ เพราะมันมีแต่คนขาย คนซื้อ นั้นไม่มี แต่ถ้าจะให้ขายได้ ต้องขายตามกูสั่ง คือขายแปลงละพันบาทอย่า เกินนั้น เกินนั้นเขาไม่เอา”

หากมองตามคำอธิบายของหลวงพ่อคูณก็จะพบว่า การเอาโฉนดมา ให้ท่านเหยียบ ท่านก็เหยียบให้ แต่จะขายได้หรือไม่นั้น ท่านไม่ทราบ และในสภาวการณ์เช่นนี้ ที่เศรษฐกิจถดถอย แม้ราคาที่ดินจะมีราคาสูงแต่กำลังซื้อกลับไม่มี ถ้าอยากขายได้จริงๆ แปลงละพันบาทจะขายหรือไม่

เพราะฉะนั้นการจะขายที่ดินให้ได้มิใช่อยู่กับการให้หลวงพ่อคูณ เหยียบให้แต่เพียงอย่างเดียว มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
“ความเชื่อ” มันขึ้นอยู่กับศรัทธา ศรัทธานั้นเป็นความเชื่อที่ตกผลึก แล้วยากที่จะทำให้สั่นคลอนได้ อย่างไรก็ตามหากวิญญชนสามารถยึดหลัก “กาลามสูตร” ก็สามารถมองปัญหาทุกปัญหาได้เด่นชัด

กาลามสูตร (อ่านว่ากาลามะสูด) คือ สูตรหนึ่งในคัมภีร์ติกนิบาต อัง คุตรนิกาย ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนชาวกาลามะไม่ให้เชื่อถืองมงายไร้เหตุผล ต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงควรละหรือปฏิบัติตามนั้น

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ว่า มนุษย์ทั้งหลายนั้นเมื่อถูก ภยันตรายคุกคามต่างก็หาที่พึ่งที่ยึดถือ ด้วยความหวังว่าจะช่วยขจัดปัดเป่า... หรือผ่อนคลายทุกข์ภัยทั้งหลายให้ทุเลาเบาบางลงกระทั่งหมดสิ้นไป แล้วก็ ไปนับถือภูเขา ป่า อาราม และต้นไม้เป็นที่พึ่งที่อาศัยความเชื่อความนับถือ ดังกล่าว ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งอันอุดม เพราะสิ่งเหล่านั้นมิได้ช่วยให้ พ้นทุกข์ทั้งปวงไปได้เลย

ส่วนผู้ใดมาถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง มา เห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบ ก้าวล่วงทุกข์ด้วยมรรคนี่แหละเป็น ที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันอุดม...

หากผู้ใดอาศัยที่พึ่งนี้ย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ การที่พระพุทธเจ้ามิได้ถือเอาสิ่งอื่นอันเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เพราะสิ่งอื่นนั้นเป็นเรื่องงมงายไร้ประโยชน์ เช่น ไปนับถือต้นไม้ใหญ่ว่ามีผี มีเทพสถิต แล้วเชื่อว่าจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้ หรือนับถือศาลพระภูมิ นับถือผี เข้าเจ้า เข้าทรง เหล่านี้เป็นการ เชื่อที่ผิด เพราะไม่อาจสามารถดำเนินไปสู่จุดหมายแห่งสัจธรรมความจริง ในพระพุทธศาสนาได้

แม้ในการบำเพ็ญจิตก็ทำให้ไขว้เขว เพราะขาดองค์คุณคือศรัทธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หากไม่ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ พึ่งเสียแล้วก็ไม่ต่างจากการทรยศต่อพระพุทธศาสนา การบวชเข้ามาอยู่ใน เพศบรรพชิต จึงเท่ากับอาศัยผ้ากาสาวพัสตร์แสวงหาปัจจัยบริโภคไปวันๆ เท่านั้น

 
 

Main Menu