กุมารทองกึ่งเทพกึ่งพราย พิมพ์

กุมารทองกึ่งเทพกึ่งพราย

นอกจากกุมารเทพ และกุมารพราย ยังมีอีกหนึ่งประเภทที่คนในวงการ รู้จักกันดีคือ “กุมารกึ่งเทพกึ่งพราย” กุมารกึ่งเทพกึ่งพราย กุมารประเภทนี้ คล้ายกับกุมารทองประเภทแรก แต่มวลสารที่ผสมเพิ่มเติมคือ ผงพรายกุมาร หรือผงอาถรรพ์ต่างๆ เช่น ดินเจ็ดป่าช้า กระดูกผี น้ำมันพรายกุมาร ฯลฯ การทำกุมารประเภทนี้จะอาศัยการเชื้อเชิญเอาจิตวิญญาณที่อยู่ในมวลสารอาถรรพ์ เหล่านั้นมาสถิตเพื่อสร้างบุญบารมี

แต่จิตที่มาอยู่ในองค์กุมารนั้น ไมใช่จิต ของผีพรายโดยตรง เป็นเพียงขวัญ (ล้านนาเรียกว่า ขวัญ มีความเชื่อว่า วิญญาณของมนุษย์เรามี ๓๒ ขวัญ) แบ่งมาสถิตในองค์กุมาร กุมารทอง ประเภทนี้เป็นที่นิยมมาก เพราะบูชาง่ายไม่มีอันตราย เห็นผลเร็ว บางราย ถ้าจิตสื่อถึงกันได้ก็สามารถมาบอกเหตุการณ์ต่างๆ ในฝันได้ ยิ่งไปกว่านั้นบาง รายอาจร่อกันถึงขั้นได้ยินเสียงกะซิบ หรือเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยก็มี ความเก่งกล้าของกุมารประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับบารมีของอาจารย์ที่ปลุกเสก ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ และวิญญาณที่มาสิงสู่ได้ต้องเป็นวิญญาณที่พลีมาโดยถูกต้องไม่ได้มา ในสภาพถูกบังคับกุมารก็จะขลังมากๆ