กุมารทองศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์รอบด้าน ขึ้นอยู่กับกรรมของผู้เลี้ยง ? พิมพ์

กุมารทองศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์รอบด้าน ขึ้นอยู่กับกรรมของผู้เลี้ยง ?

ความช่วยเหลือของกุมารทอง จะดลบันดาลให้สมหวังดั่งใจหมาย ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกรรมของผู้เลี้ยงด้วย หากมีกรรมมาก ผลที่จะบังเกิดก็อาจน้อยตาม เพราะแรงบุญส่งไปไม่ถึง

แต่หากหมั่นทำบุญ ทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ทุกอย่างที่อธิษฐานก็จะสมดั่งใจปรารถนามากขึ้น และผ่านไปได้อย่างสวยงาม นอกจากกุมารด้านดีแล้ว ยังมีตำนานของกุมารด้านพรายที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาอย่างเด่นชัด