พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง กุมารทอง - พิธีย่างกุมารทองและการปลุกเสกกุมารทอง
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


กุมารทอง - พิธีย่างกุมารทองและการปลุกเสกกุมารทอง PDF พิมพ์ อีเมล
ดัชนีบทความ
กุมารทอง
พิธีย่างกุมารทองและการปลุกเสกกุมารทอง
การใช้กุมารทองและการเลี้ยงกุมารทอง
รวมบทคาถากุมารทอง
คาถาปลุกเสกกุมารทอง (เต็มรูปแบบ)
ทุกหน้า

 

พิธีย่างกุมารทองและการปลุกเสกกุมารทอง

         พิธีย่างกุมารทองนั้นต้องกระทำในโบสถ์หรือวิหาร ถ้ามีความจำเป็นไม่อาจเข้าไปกระทำภายในนั้นได้ ท่านให้ทำพิธิย่างภายในพัทธสีมา ทั้งนี้เพื่อกันมิให้วิญญาณของแม่มาทำลายพิธี และแย่งเอาลูกของตนไป เครื่องใช้ในพิธีย่าง มีดังนี้

         ๑. ผ้าขาวสำหรับคาดเพดานพิธีมณฑล
         ๒. ไม้รักสำหรับปักเป็นเสา 4 อัน (สี่ทิศ)
         ๓. สายสิญจน์พอที่จะวงได้ 7 รอบมณฑลพิธีนั้น 
         ๔. ยันต์มงกุฏพระพุทธเจ้าสำหรับคาดเพดาน
         ๕. ผ้ายันต์ตรีนิสิงเห สำหรับติด 8 ผืน (แปดทิศ)

ด้านหลังเป็นยันต์อิติปิโส ประจำทิศ แต่ละทิศ คือยันต์ประจำทิศใดก็ให้ติดยันต์นั้นตามทิศทั้งแปดแต่ละทิศ คือ

         1. ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ให้ติดกระทู้ 7 แบก (อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา) 
         2. ทิศอาคเณย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ให้ติดฝนแสนห่า (ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง)
         3. ทิศทักษิณ (ทิศใต้)  ให้ติดนารายณ์เกลื่อนสมุทร (ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท)
         4. ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ให้ติดนารายณ์ถอดจักร์ (โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ)
         5. ประจิม (ทิศตะวันตก) ให้ติดนารายณ์ขว้างจักร์ตรึงไตรภพ (ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ) 
         6. ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ให้ติดนารายณ์พลิกแผ่นดิน (คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ)  
         7. ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ให้ติดตวาดฟ้าป่าหิมพานต์วา  (โธ โน อะ มะ มะ วา)
         8. ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ให้ติดนารายณ์แปลงรูป (อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ )

         เมื่อจัดพิธีมณฑล วงด้วยสายสิญจน์ ติดยันต์ประทับเพดานและยันต์ตรีนิสิงเหประจำทิศ ตั้งขาหย่างแลคานจุดไฟก่อดี แล้วก็ลงมืออย่างกุมารนั้นภายในพิธีมณฑล ต้องย่างให้แห้งเกราะอย่าให้ไหม้ คือ ต้องหมุนเปลี่ยนทางที่ร้อนไฟอยู่เรื่อย ต้องให้เสร็จก่อนรุ่งอรุณหรือก่อนตี 5 ของวันนั้นให้ได้ มีพระคาถาบริกรรมขณะย่างกุมารทองนั้น ดังนี้

         สุวัณโณ ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก สัพพะทิเสสุ วัตติโก
         สัพพะคาเมสุ โคจะโร สัพพะชนานัง หะเทเย มหาเตโช
         ประวัติโก รัตตะนะตะยานุภาเวนะ รัตนะตะยะเตสา
         เทวานัง อิทธิพะเลนะ กุมาโรจะ มหิทธิโก

ท่านแปลว่าดังนี้

         พ่อกุมารทองที่รัก เจ้าเป็นหนึ่งแห่งมหาภูติ มีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่นัก สามารถเที่ยวไปได้ในทุกทิศ เข้าไปไนสถานที่แลเคหะบ้านเรือนได้ทุก ๆ แห่ง  เข้าไปสู่ดวงจิตของคนได้ เจ้าท่องเที่ยวไปด้วยเดช ด้วยอานุภาพของคุณพระรัตนตรัย ด้วยเดชของคุณพระรัตนตรัยและด้วยมหิธานุภาพแห่งฤทธิอันยิ่งใหญ่

เมื่อกุมารนั้นแห้งเกราะดีแล้วก็ดับไฟที่ย่างเสียแล้วบริกรรมต่อไปด้วยคาถานี้ "คัจฉาหิ มหาภูโต สมนุสโส สเทวโก กโรหิ ปิตุวจเนนะ สัมปุณเณนะ ปสิทธิยา"

แปลความว่า "มาเถิดนะ เจ้ามหาภูตผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เสมอด้วยมนุษย์และเทพยดา เจ้าจงทำตามวาจาของพ่อ ให้สัมฤทธิผลอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์"

ครั้นเมื่อมาถึงบ้านของเจ้าของกุมารทองแล้ว ตำราท่านให้นำน้ำรักลงกุมารจนทั่วแล้วปิดทอง ด้วยทองใบบริสุทธิ์จนทั่ว ดังนี้จึงได้ชื่อว่า"กุมารทอง" 
 

Main Menu

VirtueMart Login