พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง กุมารทอง - รวมบทคาถากุมารทอง
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


กุมารทอง - รวมบทคาถากุมารทอง PDF พิมพ์ อีเมล
ดัชนีบทความ
กุมารทอง
พิธีย่างกุมารทองและการปลุกเสกกุมารทอง
การใช้กุมารทองและการเลี้ยงกุมารทอง
รวมบทคาถากุมารทอง
คาถาปลุกเสกกุมารทอง (เต็มรูปแบบ)
ทุกหน้า

รวมบทคาถากุมารทอง

คาถาเรียกกุมารทองกินอาหาร (เป็นกลาง ๆ ใช้ได้ทุกวัด)

มามะ  ปะริภุยชันตุ  จะมะหาภูตา  อาคัจฉายะ  อาคัจฉาหิ 
เอหิมะมะ  มามา

คาถาเรียกกุมารทอง – รักยม

เอหิกุมาโร  เอหิกุมารี  เอหิรักยม  เอหิพรายทอง  ปิยังมะมะ
ปุตตัง  วะซายะติ  อารักขานะ  ปัจจะโย
เจ้ารักเจ้ายม  กุมารทอง  พรายทอง  จงมา  จงมา  เอหิมะมะ

เวลาที่เราจะไปไหนมาไหน  ก็จะต้องเรียกให้เขา (กุมารทอง – รักยม)  ไปด้วยกับเราด้วยคาถานี้  ในขณะที่เรากินอะไร  หรือเอาอะไรมาให้เขากิน  ก็จะต้องเรียกด้วยคาถานี้เช่นเดียวกัน  ถ้ามีศัตรูหรือกำลังเดือดร้อน  ก็เรียกให้เขา (กุมารทอง – รักยม) ช่วยด้วยคาถานี้เหมือนกัน

คาถาเรียกวิญญาณมาคุย

สิทธิเตโช  สิทธิจิตตัง  มหาภูโต  ม สันทะนัง ฯ
(ด้วยเดชและดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์  ขอให้มหาภูต  จงมาสนทนากับเรา)

คาถาบริกรรมเรียกกุมาร

คัจฉาหิ  มหาภูโต  สมนุสโส  สเทวโก  กโรหิ  ปิตุวจเนนะ  สัมปุณเณนะ  ปสิทธิยา ฯ

คาถาบริกรรมก่อนนอน ป้องกันภัย

คเตสิ  กิง  กรณัง  อหัง  ปิตัง  ชานามิ ฯ (คาถาบอกกุมาร  ให้คอยดูแล  ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้บอกพ่อทราบ)

สุวัณโณ  ปิยะกุมาโร  มหาภูโต  มหิทธิโก  สัพพทิเสสุ  วัตติโก  สัพพคาเมสุ  โคจโร  สัพพชนานัง  หทเย  มหาเตโช  ปวัตติโก  รตนะตยา  นุภาเวนะ  รตนะตยะ  เต ชะสา  เทวานัง  อิทธิพเลนะ  กุมาโร  จ มหิทธิโก

คาถาปลุกเสกกุมารทอง
 

เอหิ  กุมารัง  กุมารีนัง  อุติอุนิ  นะอัง  อิติ  พุทโธ

คาถากุมารทอง (นะโม 3 จบ)

"นะมะพะทะ  นะโมพุทธายะ  จะภะกะสะ  จิเจรุนิ  นะออแอ  โมออแอ  พุทออแอ ธาออแอ  ยะออแอ  มะอะอุ  พุทธะสังมิ  อิติกุมาโร  ประสิทธิเม"

คาถาปลุกและเรียกเค้ากินข้าว
          
จัตตุระภูตานัง อะหังวายัง อมมาหาระ กุมาริง กุมารทอง
มารับโภชนา อาคัจฉาหิ ติวัตตับโพ อาคัจฉัยยะ มาลูกมา (คาถาของหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา  ได้มาจากหนังสือโลกทิพย์)

คาถากุมาร ของ ลป.แย้ม วัดสามง่าม ตั้ง นะโม 3 จบ 

พุทธัสสะบูชา ธัมมัสสะบูชา สังฆัสสะบูชา ปะติปะติบูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ใน จักขุทวาร ในมโนทวาร ในกายทวาร แห่งข้าพเจ้า ขอเดชะ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่เอนกอนันทชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภประกาศจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศ เนืองๆ จงมาทุกวันอย่าได้ขาดสักการะนั้นเลย ให้เหมือนดังองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิด

เมื่อนำเข้าบ้านต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางในบ้าน ตลอดจนแนะนำบอกเล่าว่าในบ้านมีใครบ้าง ทุกเช้าต้องจัดอาหารถวาย 1 ครั้ง อย่าไว้รวมกับหิ้งเทพเจ้าหรือศาลเจ้า และต้องให้ต่ำว่าหิ้งพระ และอย่าตั้งหันไปทางทิศตะวันตกหรือปลายเท้าปลายที่นอนและใต้บันได ใช้ธูป 3 ดอกไหว้

คาถาเรียกกุมารทอง

"โอม  พะนิจิ  เจรุนิ  พันธัง  เอหิ  มะมะ"

คาถาเรียกกุมารทานอาหาร

"โอม  กุมาระ  รักยม  มารับโภชนา  อาคัจฉาหิ  ติวัตตับโพ  เอหิ  มะมะ  มาลูกมา"

คาถากุมารสามสหาย อ.คม  ไตรเวทย์

กุมาโรมามะมะ  เอหิจิตตัง  ปิยังมะมะ  (สวด 3 จบ)

คาถารักยม

"จิเจรุนิตัง  รูปัง  นิมิตตัง  กุมาโรวา  (ลูกรักลูกยม  หรือชื่อลูก......ลูก........)
อาคัจฉายะ  อาคัจฉาหิ  มานิมามา  เอหิจิตัง  นะมะพะทะ" 
 

Main Menu

VirtueMart Login