ขอบูชาขี้พระอรหันต์ (หลวงปู่เย็น วัดสระเปรียญ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) พิมพ์

ขอบูชาขี้พระอรหันต์ (หลวงปู่เย็น วัดสระเปรียญ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

ขอบูชาขี้พระอรหันต์ (หลวงปู่เย็น วัดสระเปรียญ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

หลวงปู่เย็น ทานรโต วัดสระเปรียญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาค
    
วันหนึ่งในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ฉันและคณะได้ไปกราบหลวงพ่อบุดดา ที่วัดอาวุธฯ ท่านไม่อยู่ฉันคอยอยู่สักครู่ท่านก็เดินทางกลับมาถึง และบอกว่าพึ่งกลับมาจากวัดพิกุลทอง สิงห์บุรี ฉันและคณะก็อยากจะฟังเทศน์หลวงปู่บุดดา แต่มหาทองเขาบอกว่า อย่าเพิ่งให้ท่านเทศน์เลย ท่านมาเหนื่อยๆสักพักหนึ่งพวกลูกศิษย์เขาบอกอีกว่าอยากฟังเทศน์ ฉันสงสารหลวงปู่บุดดาเห็นท่านเหนื่อยมา ฉันเลยเทศน์แทนหลวงพ่อบุดดา


ฉันเทศน์ไปก็เอาตะละปัดบังหน้าไว้ (เพราะฉันอายท่าน) หลวงปู่บุดดาก็นั่งพนมมือฟังเทศน์ฉันจนจบ หลังจากนั้นฉันก็ไปเยี่ยมหลวงปู่บุดดาเสมอ ฉันขอบใจในปฏิปทาของท่าน ในใจคิดอยากนิมนต์ท่านมาอยู่วัดฉัน แต่ก็คิดว่าท่านคงไม่ไปหรอก เพราะวัดฉันเป็นวัดบ้านนอก ก็มานึกว่าหลวงปู่บุดดาไม่ไปอยู่ก็ไม่เป็นไร ฉันก็ลองนิมนต์ดู ทีแรกฉันคิดว่าจะนิมนต์ท่านไปพักค้างคืนที่วัดกลางชูศรีเจริญสุขสักคืนหนึ่ง เมื่อท่านมาแล้ว ก็จะหารอาหารมาถวายให้ท่านฉันให้อิ่ม แล้วท่านก็จะได้ถ่ายเอาไว้ในส้วมของฉัน เมื่อ

ท่านถ่ายแล้วฉันจะใส่กุญแจปิดเอาไว้ ไม่ให้ใครมาถ่ายรวม นึกขลังขึ้นมาเมื่อไรฉันก็จะไปไหว้ขี้พระอรหันต์เมื่อนั้น

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ ความฝันของฉันก็เป็นความจริง หลวงพ่อบุดดา ท่านได้มาประจำอยู่ที่วัดฉัน (วัดกลางชูศรีเจริญสุข)ฉันก็ดีใจ ยกวัดให้ท่านอยู่อย่างสบาย แล้วฉันก็ไปอยู่วัดสระเปรียญจนทุกวันนี้