พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ขอบูชาพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ขอบูชาพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด PDF พิมพ์ อีเมล

ขอบูชาพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด

ขอบูชาพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด
   
อาตมาได้มีโอกาสบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา นับได้ว่าเป็นความโชคดีของอาตมาและยิ่งกว่านนั้นยังได้มีโอกาสพบหลวงปู่บุดดา ถาวโร ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีความเมตตาต่อศิษย์ทุกหมู่เหล่า และมีความเอื้ออาทร ต่อศิษย์เสมอมา นอกจากนี้อาตมายังได้มีโอกาสคอยปรนนิบัติรับใช้ท่านอย่างใกล้ชิดทั้งกลางวันและกลางคืน จึงเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลของอาตมาจากการที่ได้รับใช้ใกล้ชิดนี้เองจึงได้เห็นปฏิปทาความมั่นคง ทั้งทางรูปธรรมนามธรรมอันประเสริฐของท่าน อาตมามีความเคารพเลื่อมใสและบูชาพระคุณหลวงปู่อย่างสูงสุด สมกับที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม อันเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ได้ หลวงปู่จึงเป็น

    ผู้ที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
    ผู้ที่ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
    เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
    เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี

พระคุณหลวงปู่จึงเป็นเนื้อนาบุญของเรา ควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้เจริญรอยตามน้อมเอาพระธรรมคำสั่งสอนของท่าน มาประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป ในปัจจุบันนี้จะหาพระที่มีคุณธรรม อาวุโส และพรรษาสูง อย่างพระคุณหลวงปู่มีอายุ ๑๐๐ ปีไว้กราบไหว้ได้ยากแล้ว ก็คงจะเหลือแต่คุณงามความดีของท่านเท่านั้น ที่เราจะได้ปฏิบัติบูชา

พระเศวต สีลเตโช

 
 

Main Menu