ขอพร 9 หลวงพ่อโต พระพุทธรูปนามมงคล พิมพ์

ขอพร 9 หลวงพ่อโต พระพุทธรูปนามมงคลหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ         1.หลวงพ่อโต วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
         2.หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
         3.หลวงพ่อโต วัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์
         4.หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จ.สมุทรสาคร
         5.หลวงพ่อโต วัดยาง กรุงเทพฯ
         6.หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
         7.หลวงพ่อโต วัดนาทวี จ.สงขลา
         8.หลวงพ่อโต วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี
         9.หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ