พระเครื่อง 
Home ข่าว ข่าวพระเครื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูธรรมธรมนต์ชัย สารโท วัดบางสมัคร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูธรรมธรมนต์ชัย สารโท วัดบางสมัคร PDF พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูธรรมธรมนต์ชัย สารโท วัดบางสมัคร

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูธรรมธรมนต์ชัย สารโท (น.ธ.เอก ป.บส พธ.บ) เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางสมัคร วัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


พระครูธรรมธรมนต์ชัย สารโท ทายาทธรรมศิษย์หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร เป็นพระนักพัฒนาและการศึกษาและศึกษาวิชาอาคมต่างๆ จากหลวงปู่ฟู สนองงานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฟูตลอดมา ในการจบการศึกษาปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต ของพระครูธรรมธรมนต์ชัยในครั้งนี้ นำ ความยินดีมาสู่วัดบางสมัครและศิษยานุ ศิษย์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย

จึงได้จัดพิธีมุทิตาสักการะต้อนรับปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภา คม 2558 กำหนดการ เวลา 17.00 น. โดยท่านเจ้าคุณพระมงคลสุทธิคุณ หลวงปู่ฟู ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ที่ศาลาสาคร วัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์สาธุชนร่วมพิธีดังกล่าวและ รับวัตถุมงคลพระเครื่องเบญจภาคีท่านละ 1 ชุด เป็นของที่ระลึก

 
 

VirtueMart Login