ครบรอบ 42ปี มรณภาพของ ครูบาอภิชัย (ขาวปี) วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน พิมพ์

ครบรอบ 42ปี มรณภาพของ ครูบาอภิชัย (ขาวปี) วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน

 

ครบรอบ 42ปี มรณภาพของ ครูบาอภิชัย (ขาวปี) วัดพระบาทผาหนาม จ.ลำพูน