พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ความเมตตาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่มีประมาณ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ความเมตตาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่มีประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล

ความเมตตาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่มีประมาณ

ความเมตตาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่มีประมาณ

ขณะที่ข้าพเจ้าพบพระคุณหลวงปู่ใหม่ๆ (ข้าพเจ้าเป็นพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน) จิตใจข้าพเจ้ายังทุรนทุราย เหมือนคนตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ หาทางออกไม่ได้ พระคุณหลวงปู่บอกว่าข้าพเจ้ากำลังตกนรกทั้งเป็น ให้ลาออกจากงาน ข้าพเจ้าตัดสินใจลาออก เพื่อมาอยู่ปรนนิบัติรับใช้ท่าน และหาหนทางตัดวัฎฎะสงสาร อยากค้นหาทางพ้นทุกข์ เมื่อพบแล้วจะกลับมาช่วยลูกและสามีและเครือญาติภายหลัง ๕ ปีที่อยู่รับใช้พระคุณหลวงปู่ ท่านเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม ความดี ยากที่จะหาคำมาพรรณนาให้ครบถ้วนได้ ท่านเป็นผู้ให้ ความเมตตา กรุณา ความรัก ความอบอุ่น ให้ความเบิกบานใจ ให้อภัยเมื่ออยู่ใกล้ และให้เหนือสิ่งอื่นใดคือ โลกุตตรธรรมให้พ้นเกิดพ้นตาย
    
ท่านอบรม สั่งสอนข้าพเจ้าทุกอย่าง เหมือนกับจะปั้นประติมากรรมสักชิ้นหนึ่ง ให้มีความสวยงาม คอยแต่งเติม ติชม ทำโทษ เมื่อทำความผิด ให้รางวัลเมื่อทำดี ท่านบอกว่า “ถ้าทำแทนกันได้ จะทำแทนเลย นี่ทำแทนไม่ได้ เธอต้องทำเอง”
    
หลังจากถูกรถชนแล้วลูกชาย ๒ คนก็บวชเป็นสามเณรให้ ๗ วันก็ลาสิกขา แต่ลูกชายคนเล็กไม่ยอมกลับบ้าน พระคุณหลวงปู่ขอให้ข้าพเจ้าและสามียกลูกชายให้พระศาสนา ขณะนั้นสามเณรสีห์พจน์อายุได้ ๙ ขวบ ได้อยู่ปรนนิบัติพระคุณหลวงปู่อยู่ ๓ ปี ท่านเมตตาส่งสามเณรไปเรียนเปรียญธรรมที่วัดแจ้งพรหมนคร (ขณะนี้เรียน ป.ธ.๕)
    
พระคุณหลวงปู่บอกข้าพเจ้าว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ทางโลกครึ่งหนึ่ง ทางธรรมครึ่งหนึ่งให้ขายบ้านแล้วมาอยู่วัดเสีย ข้าพเจ้าได้เรียนท่านว่า ลูกยังทำไม่ได้เพราะภาระลูกคนโตยังไม่เรียบร้อย หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็พาพ่อ แม่ พี่ น้องทางฝ่ายข้าพเจ้าและสามีผู้ร่วมงานและผู้สนใจทางธรรมตลาดสิงห์บุรี เข้าสู่เส้นทางสายสัมมาฏิฐิ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะสหธรรมมิกไปถวายสังฆทาน ฟังธรรม ปฎิบิตจิตภาวนาทุกเดือน
    
เมื่อข้าพเจ้าหันมาปฏิบัติธรรมแล้ว จิตใจข้าพเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไป จากคนที่หงุดหงิดโมโหง่ายก็กลับมาเยือกเย็น มีความเบิกบานใจ มีปัญหาชีวิตก็สามารถแก้ไขและปล่อยวางได้ เริ่มจากเป็นผู้ให้สิ่งของมาเป็นการให้อภัยได้เมื่อถูกล่วงเกิน มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ ไม่ดิ้นรนจนเกินไป ครอบครัวมีแต่ความร่มเย็น ผู้อยู่ใกล้ก็มีความสุขไปด้วย ทั้งนี้ก็เพราะบารมีพระคุณหลวงปู่หล่อหลอมจิตใจของข้าพเจ้าให้เปลี่ยนไป.

พักตรา แพร่ชินวงศ์

 
 

Main Menu