พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง คาถา-อาคม พระคาถาต่างๆ คาถาท้าวมหาราชทั้ง ๔ (คาถาสวดขอฝนเมื่อฝนแล้ง)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


คาถาท้าวมหาราชทั้ง ๔ (คาถาสวดขอฝนเมื่อฝนแล้ง) PDF พิมพ์ อีเมล

คาถาท้าวมหาราชทั้ง ๔ (คาถาสวดขอฝนเมื่อฝนแล้ง)
     
    ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
    คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
    ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
    อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
    โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง
    ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
    กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
    ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
    อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
    โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง-
     
    ปัจฉิมมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ
    นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
    ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
    อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
    โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง
    อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
    ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
    ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
    อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
    โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

 
 

Main Menu

VirtueMart Login