คาถาบูชากุมารทอง (วัดปู่ฮ้อ) พิมพ์

คาถาบูชากุมารทอง (วัดปู่ฮ้อ)

อาสัจ ฉาหิ จิตติ เอหิ เอหิ นะมะพะทะ เอหิต๋า ตะปิยะ พุทธะ ตะปียะ ปุเรณะ มะมะ ปะระมิ๋ง
อัตถะยัง เม ตะโรถะ วะจะรังมะมะ