คาถาปลุกงั่ง (บูชางั่ง) พิมพ์

คาถาปลุกงั่ง (บูชางั่ง)

นะเมโสมา อะริสะ สะอะมะนุสโส กามตัณหาและราคะ แห่งจิตมนุษย์ทั้งหลายจงเข้ามาอยู่ในดวงจิตและกายข้า อะอิอุ นะโลปะนะชายายุโต นะมะพะทะ จะภะกะสะ มาเร็วมาไวพ่องั่ง เรียกใช้พ่องํ่งเรียกหา หากมึงไม่มามิงอกแตกตาย สะโหมติด