คำแนะนำในการเลี้ยงกุมารทอง พิมพ์

คำแนะนำในการเลี้ยงกุมารทอง

การพูดคุยกับกุมารทองที่ตนเลี้ยงนั้น เป็นสิ่งที่ดีมาก คิดเสียว่าเหมือน ลูกของเราคนหนึ่ง ที่ต้องการเฝ้าดูแลเลี้ยงดูและเอาใจใส่ เปรียบเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีตัวตนโดยท่องดังนี้
(บอกทุกวันจะดูมาก)

“เจ้ากุมารทองที่รัก (ทั้งหลาย) เจ้าเป็นหนึ่งแห่ง มหาภูติ
มีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่นัก สามารถโปเที่ยวใดในทุกทิศ
ไปได้ในทุกสถานที่ ไปได้ในทุกบ้านเรือน
เจ้า (พวกเจ้า) ไปสู่จิตคนได้
เจ้า (พวกเจ้า) ท่องเที่ยวไปด้วยเดช
เจ้า (พวกเจ้า) มีฤทธิ์ มีเดชด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
ครูบา-อาจารย์
เจ้า (พวกเจ้า) นำโชค เจ้า (พวกเจ้า) นำลาภ มาเพิ่มให้พ่อ/แม่ทุกวัน
เจ้า (พวกเจ้า) คุ้มครองบ้าน เจ้า (พวกเจ้า) เฝ้าทรัพย์สิน
เจ้า (พวกเจ้า) นำเงิน นำทอง (พวกเจ้า) เข้าบ้านทุกวัน

ขอเจ้า (พวกเจ้า) จงเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อ/แม่
คุ้มครองพ่อ/แม่ ช่วยกันทำมาหากิน ช่วยกันค้าขาย
ให้เงินทองไหลมาเทมา

ไปไหนไปด้วยกัน กลับให้กลับด้วยกัน ไม่ต้องรอเรียก รอบอก
กินให้กินด้วยกัน กินพร้อมกันกับพ่อ/แม่ ไม่ต้องรอเรียก รออนุญาต
ขอให้เจ้า (พวกเจ้า) จงมีความสุข พร้อมด้วยพลังบารมี สาธุ”