จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ฉลองชันษา 100ปี พระสังฆราช พิมพ์

จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ฉลองชันษา 100ปี พระสังฆราช

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลและนโยบายจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงาน "ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ต.ค. 2556 ณ บริเวณถนนปากแพรก (บ้านคชวัตร) วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีและเพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระกุศลที่จะทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมะ


สำหรับกิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย การบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมบูชา การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 119 รูป กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ได้แก่ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การนั่งรถรางเล่าเรื่อง "แผ่นดินทองผู้ครองธรรม" การล่องแพธรรมชาติ รับฟังธรรม ไหว้พระเมืองกาญจน์ การร้อยดวงใจต่ออาสนะ ตามรอยธรรมนำทาง ถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดเพื่อจารึกในประวัติศาสตร์ให้เป็นอาสนะที่ยาวที่สุดในโลก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการต่ออาสนะดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายสุริยันต์กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทั้งจังหวัดยังพร้อมใจกันแต่งชุดขาว สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และร่วมพัฒนาวัดในชุมชนทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การไถ่ชีวิตโค-กระบือ และการจัดตั้งจุดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม (ฟรี) แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ "ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ต.ค. 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3451-1778, 0-3451-2399