จังหวัดระยอง จัดทอดผ้าป่ากลางน้ำสืบสานประเพณี วันที่ 14-18 พ.ย.2556 พิมพ์

จังหวัดระยอง จัดทอดผ้าป่ากลางน้ำสืบสานประเพณี วันที่ 14-18 พ.ย.2556

นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลปากน้ำ ประแส อ.แกลง จ.ระยอง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอแกลง วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแกลง และชุมชนลุ่มน้ำประแส

จัดประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2556 ในบรรยากาศย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีโบราณของชาวบ้านปากน้ำประแส ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี

การทอดผ้าป่าท่ามกลางสายน้ำ เป็นประเพณีโบราณของชาวปากน้ำประแส ที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี จะจัดตรงกับวันลอยกระทง ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ซึ่งนอกจากจะมีการลอยกระทงตามประเพณีแล้ว ยังมีการทอดผ้าป่า ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ของชาวบ้านปากน้ำประแส และยังมีหนึ่งเดียวในประเทศไทย เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จึงอนุรักษ์ และสืบทอดไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังให้เกิดความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของไทยสืบไป

โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย.2556 มีการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานในวันพิธีทอดผ้าป่ากลางน้ำ

สำหรับในวันที่ 17 พ.ย. จะเป็นการเปิดงานและพิธีทอดผ้าป่ากลางน้ำ แข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน ประกวดเรือแฟนตาซี บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส และถนนบ้านเก่าริมแม่น้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จังหวัดระยอง