จังหวัดราชบุรี อัญเชิญ เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 5 ต.ค. 2556 พิมพ์

จังหวัดราชบุรี อัญเชิญ เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 5 ต.ค. 2556

ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ นายกสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน 2008 ในฐานะประธานโครงการสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยว่า สมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน 2008 จัดพิธีอัญเชิญพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรี กำหนดจัดพิธีในวันที่ 5 ต.ค. 2556 โดยการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ในเวลา 16.00 น.


สำหรับการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมดังกล่าว มีขนาดความสูง 84 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่งดงามและใหญ่โตที่สุดเท่าที่มีการสร้างมาในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยสร้างด้วยสัมฤทธิ์จากประเทศออสเตรเลีย มีความโดดเด่นงดงามด้วยการผสมผสานศิลปะของไทยและจีนอย่างกลมกลืน

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,500 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 ทั้งนี้ในวันที่ 7 ต.ค. 2556 จะมีพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี และจะมีพิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ในวันที่ 14 ต.ค. 2556 โดยจะอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ต้นแบบไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว สำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นลำดับที่ 57