พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวสองแคว ทำพิธีบวงสรวง บูรณะซ่อมแซม ศาลพระหลักเมืองกำแพงเพชร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ชาวสองแคว ทำพิธีบวงสรวง บูรณะซ่อมแซม ศาลพระหลักเมืองกำแพงเพชร PDF พิมพ์ อีเมล

ชาวสองแคว ทำพิธีบวงสรวง บูรณะซ่อมแซม ศาลพระหลักเมืองกำแพงเพชรศาลหลักเมืองกำแพงเพชร เป็นศาลที่เก่าแก่มานานกว่า 700 ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าวรมันต์ (เหม่) ผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้น ทำด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ 2 เมตร ผังโผล่พื้นมาประมาณ 1 เมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว หลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ หลังจากนั้นอยู่ในสภาพรกร้างมานาน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ประกอบพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้นศาล

ต่อมาช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้สำรวจความเสียหายเสาหลักเมืองเดิมและนำไปบูรณะเพื่ออนุรักษ์เสาหลักเมืองเดิมพร้อมกันนี้ได้จัดทำเสาหลักเมืองจำลองใหม่ โดยทำจากไม้สักทองมีขนาดความสูงจากพื้นเสา 2.29 เมตร ความกว้างของฐานขนาด 64 เซนติเมตร โดยได้อัญเชิญเสาหลักเมืองจำลองที่ได้ผ่านการทำพิธีจากกรมศิลปากรมาวางไว้เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา ณ ศาลารายชื่อผู้จัดสร้างศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

การสังเวยเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี เรียกว่า "วันพญาวัน" ซึ่งประชา ชนจำนวนมากจะมาชุมนุมพร้อมกันที่ศาลหลักเมืองกำแพง เพชร มักเรียกประชา ชนที่มาร่วมกันว่า "ลูกช้าง" ทุกคนที่มาชุมนุมกันจะบนบานศาลกล่าวขอพรต่างๆ และพวกที่ยังไม่ได้แก้บนจะแก้บนให้เสร็จสิ้นในวันนี้

นอกจากนี้ พราหมณ์จะทำพิธีบวงสรวงประจำปี เสร็จแล้วทำพิธีสรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมืองและนิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตตาหารเพลด้วย ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร หรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดพระแก้ว ปากทางเข้าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย ผ่านหน้าศาล ชาวเมืองกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากและเป็นที่กล่าวขวัญถึงความศักดิ์สิทธิ์

ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในฐานะของผู้จัดการปกครองศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และคณะผู้ตรวจตราสอดส่องศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลพระหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อบูรณะซ่อมรอยแตกร้าว ลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ ช่วงเดือนกันยายน 2556 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้จัดการปกครองศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ประชุมกับคณะผู้ตรวจตราสอดส่องศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายนภดล ตันเจริญสุขจิต, นายธำรง อัศวสุธีรกุล, นายอัมพร ประยูรวงษ์, นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนางสุปราณี รามบุตร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี และ นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงศาลหลักเมืองกำแพงเพชร เนื่องจากปัจจุบันนี้ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมีสภาพทรุดโทรม และมีผู้มีจิตศรัทธามา กราบไหว้เป็นจำนวนมาก นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในฐานะของผู้จัดการปกครองศาลหลักเมืองกำแพงเพชรและคณะผู้ตรวจตราสอดส่องศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

จึงประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ให้มีความสวยงามและสง่างามต่อไป