พระเครื่อง
Home บทความ พระพุทธศาสนสุภาษิต ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ (อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ (อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา) PDF พิมพ์ อีเมล

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

พระพุทธภาษิต

 
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ              โก หิ นาโถ ปโร สิยา

อตฺตา หิ สุทนฺเตน                    นาถํ ลภติ หุลฺลภํ ฯ

 

คำแปล

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยาก