พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช :พิธีกรรม การสร้างและการปลุกเสก
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช :พิธีกรรม การสร้างและการปลุกเสก PDF พิมพ์ อีเมล

ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช ดีทางป้องกันคุณไสย แคล้วคลาด โชคลาภ

         เป็นแผ่นโลหะ  เงิน  ทอง  นาค  แล้วแต่ที่จะจัดทำขึ้นในคราวหนึ่งๆ  แผ่นโลหะนี้จารึกยันต์พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2500  ทางวัดปรินายก  จังหวัดพระนครได้จัดกระทำพิธีมหาจักรพรรตราธิราช  เพื่อสร้างตะกรุดนี้ขึ้น  มีบันทึกซึ่งทางวัดได้จัดพิมพ์เป็นการอธิบายถึงการสร้างของดีของไทยชั้นหนึ่ง  ซึ่งตำรับเดิมกำลังจะเสื่อมสูญสิ้นไปบันทึกนั้นมีดังนี้
 
         “พิธีมหาจักรพรรตราธิราช  จัดว่าเป็นมาหาพิธีกรรมที่สำคัญยิ่งที่รวมเอาพิธีกรรมที่สำคัญมาไว้ในมหาพิธีนี้  เช่นพิธีสวดพระปริตรนพเคราะห์  พิธีสวดภาณวาร  พิธีสวดพุทธาภิเศก  พิธีสวดทิพยมนต์  (สวดชัย)  พิธีสวดพระคาถารัตนมาลา  เป็นพิธีที่ได้ประกอบขึ้นในประเทศไทยนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ต้นฉบับเดิมเป็นของวัดประดู่โรงธรรม  กรุงเก่า  เป็นพิธีสำหรับประกอบขึ้นเพื่อสร้างพระยันต์วิเศษ  “มหาจักรพรรตราธิราช”  จารึกลงในแผ่นโลหะทำเป็นแผ่นตะกรุด  ซึ่งประกอบขึ้นด้วยอำนาจ  ของพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ
 
         พิธีนี้เมื่อจะประกอบขึ้นจำเป็นจะต้องอาราธนาพระสงฆ์  และพระเถราจารย์มาร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก  เป็นพิธีที่ถือกันว่าสำเร็จขึ้นจากอิทธิฤทธิ์  และบุญญฤทธิ์ของพระมาหาบุรุษที่ทรงอานุภาพบรรลุถึงสมบัติบรมจักรพรรดิที่แท้จริง  นั่นก็คือ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกเท่านั้น  เพราะท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยอริยทรัพย์  และโลกียทรัพย์  ฉะนั้นพิธีนี้เมื่อจะประกอบขึ้นจึงจำเป็นต้องนิมนต์พระคณาจารย์มาให้ได้ครบ  108  องค์โดยสมมติให้เป็นพระวิปัสสิสัมมาสัมพุทธเจ้า  28   องค์  พระอสีติมหาสาวก  80  องค์  รวม  108  องค์  ด้วยกัน  เพื่อจะร่วมประกอบพิธีนี้ 

         นอกจากนั้นก็มีพระพิธีธรรมสำหรับสวดภาณวาร  สวดพุทธาภิเศก  สวดพระทิพยมนต์  และพระคณาจารย์สำหรับนั่งปรกบริกรรมจนกว่าจะสุดสิ้นพิธี เฉพาะพิธีมหาจักรพรรตราธิราชนี้  เท่าที่ทราบจากคำบอกเล่าของท่านเกจิอาจารย์ว่า  เคยได้กระทำขึ้นแน่นอนครั้งหนึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยา  คือพระพรหมมุนี  วัดปากน้ำประสพได้สร้างถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และในสมัยรัตนโกสินทร์นี้  ดูเหมือนจะได้กระทำขึ้นครั้งหนึ่งที่วัดประดู่โรงธรรม  ในสมัยสมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่  5  อันตะกรุดที่สร้างขึ้นด้วยพระยันต์มหาวิเศษ  “มหาจักรพรรตราธิราช”  นี้ท่านกล่าวอุปเท่ห์คุณานุภาพไว้ดังนี้
 
         สิทธิการิยะ  ท่านทิศาปาโมกขาจารย์   ท่านได้ประชุมกันสร้างมหายันต์นี้ขึ้น  โดยจารึกไว้บนแผ่นหินบรรจุไว้ในสระน้ำใหญ่  เพื่อหวังที่จะให้กุลบุตรผู้ใดที่เล่าเรียนพระไตรปิฎกได้อาบกินน้ำในสระนั้นแล้ว  สติปัญญาความทรงจำจะได้ดีขึ้น
 
         อนึ่ง  ถ้าหากกุลบุตรผู้ใดปรารถนาจะใคร่จำเริญในลาภและยศ  ท่านให้ลงพระมหายันต์นี้ใส่ในแผ่นทองคำก็ได้  แผ่นทองแดงหรือแผ่นตะกั่วก็ได้  ทำเป็นตะกรุดเอาแช่น้ำบูชาไว้  ยิ่งแช่ไว้ในขันสัมฤทธิ์  (หรือขันน้ำมนต์ที่ประกอบขึ้นตามพิธี)  ยิ่งดี  เอาน้ำที่แช่ตะกรุดนั้นกินบ้าง  ลูบหน้าบ้าง  เอารดศรีษะบ้าง  บำบัดโรคภัยทั้งหลาย  ทั้งจะมีอายุยืนนาน  บังเกิดลาภยศตามแต่จะถึงปรารถนา  อธิษฐานเอาเถิดได้สำเร็จความปรารถนาทุกประการแล
 
         อนึ่ง  จะให้มีตบะเดชะ  ให้เอาตะกรุดมหาจักรพรรตธิราชนี้ผูกเอวไว้  ให้รูตะกรุดนั้นไว้ข้างหน้า  ใครเห็นใครก็กลัว  ใครเห็นใครรักแล  ถ้าจะเล่นการพนันให้รูดตะกรุดนั้นมาไว้ข้างหน้า  ตั้งใจอธิฐานเอาว่าจะต้องการเงินสักเท่าไหร่  ก็ให้พึงเอาเพียงนั้นเถิด  พึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์  ให้ตั้งความปรารถนาทุกอย่างไม่แพ้แก่ใครในการเล่นการพนันเลย
 
         อนึ่ง  ถ้าจะให้ทำมาค้าขึ้น  เพื่อที่จะขายสินค้าได้คล่อง ๆ ให้เอาตะกรุดนี้แช่ทำน้ำมนต์  เอาน้ำมนต์นั้นประพรมสินค้า  ก็จะซื้อง่ายขายคล่องแล  ถึงแม้ว่าผีเข้าคนอยู่ก็ดี  เกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกขเวทนาต่าง  ๆ ก็ดี  เอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนี้ประพรมผีร้ายออกหนีไปสิ้นมิอาจจะอยู่ได้เลย  เป็นอันขาดทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็จะบรรเทาสูญหายถอนแก้กระทำย่ำยีถูกเสน่ห์ยาแฝดหายสิ้นทุกประการ  ประพรมบ้านเรือนปัดเป่าตัวเสนียดจัญไรต่าง ๆ หายสิ้นกันฟ้ากันไฟก็ได้  ถ้าหากถูกคดีเป็นถ้อยร้อยความ  ให้เอาน้ำมนต์แช่ตะกรุดนี้อาบรด จะมีชัยชนะแก่คู่ความแล
 
         อนึ่ง  ถ้าจะกันโจรผู้ร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เรา  ให้เอากรวดหรือทรายมาแล้วเอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนี้ประพรมบริเวณบ้านเรา  อธิษฐานขอเอาบารมีพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสงฆ์คุณ  จงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายบรรดาคนคิดร้ายที่เข้ามาเหยียบถูกเอากรวดทรายที่หว่านโปรยไว้  จะบันดาลให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา มิสามารถที่จะทำร้ายเราได้เลย
 
         ตะกรุดดอกนี้อยู่กับผู้ใด  ผู้นั้นเจริญในลาภยศมิรู้ขาดเลย  ถึงแม้จะมีอุปสรรคอันตรายบาปเคราะห์รบกวนสักเท่าไหร่ก็ดี   ก็สามารถจะฝ่าฟันไปได้  มิรู้ยากรู้จนเลย  เจริญในลาภยศทุกประการ  คุ้มกันสรรพเสนียดจัญไรสารพัด  คุณไสยนานาประการ  นำติดตัวไปสารทิศใดก็ดีข้าศึกศัตรูพ่ายแพ้ไปสิ้น  มิอาจจะทำอันตรายแก่เราได้  เป็นที่รักที่ชอบแก่คนทั้งหลาย  แม้เข้าประจัญด้วยข้าศึกศัตรูก็บันดาลให้เกิดมีตบะเดชะเป็นมหาจังงังแก่ข้าศึกทั้งมวล  อย่าว่าแต่ศึกมนุษย์  ถึงเทพยดาก็ครั้นคร้ามแล  อุปเท่ห์ของตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราชนี้สารพัดใช้ได้ทุกประการ  ทรงคุรานุภาพเหลือจะคณานับ  ประสิทธิทุกประการแลตามแต่จะใช้เถิด
 
         พิธีมหาจักพรรตราธิราชดังกล่าวนี้  ได้ประกอบขึ้นพร้อมกันกับการหล่อพระพุทธรูปจำลองพระสุรภีพุทธพิมพ์อันเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดปรินายก  สร้างในสมัยสุโขทัย  เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยองค์หนึ่ง  ซึ่งทางราชการขึ้นบัญชีเป็นวัตถุโบราณของชาติ

 
 

Main Menu

VirtueMart Login