พระเครื่อง 
Home ข่าว ข่าวพระพุทธศาสนา ถกบุคลากรการศึกษาสงฆ์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ถกบุคลากรการศึกษาสงฆ์ PDF พิมพ์ อีเมล

ถกบุคลากรการศึกษาสงฆ์

         นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของเจ้าสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะ ทั้งต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

         ดังนั้น สำนักพุทธฯ โดยกองพุทธศาสนศึกษา กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ภาคบ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ พิธีปิดโดยพระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม

 
 

VirtueMart Login