พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา ถวายผ้าป่าสามัคคีวัดภาคใต้
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ถวายผ้าป่าสามัคคีวัดภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล

ถวายผ้าป่าสามัคคีวัดภาคใต้

         มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรัฐบาล จัดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีแก่วัดหรือที่พักสงฆ์ ที่มีพระภิกษุจำพรรษาไม่ครบ 5 รูป ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง ผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สำนักพุทธฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         นับตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ ประชาชน หน่วยงานของราชการ และทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ ทำให้วัด/ที่พักสงฆ์เป็นจำนวนมาก ไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่า เนื่องจากเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง

มหาเถรสมาคมรับทราบ และมีมติรับเป็นเจ้าภาพถวายกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับวัด/ที่พักสงฆ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

        สำหรับ ในปี 2553 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานคณะสงฆ์และหน่วยงานในพื้นที่ ได้สำรวจวัด/ที่พักสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ในส่วนกฐิน ได้มีส่วนราชการและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนรับเป็นเจ้าภาพในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลาแล้ว ในส่วนวัด/ที่พักสงฆ์ ที่มีพระภิกษุไม่ครบ 5 รูป ไม่สามารถรับกฐินทานได้ มีจำนวน 75 แห่ง คือ

              - จังหวัดยะลา 17 แห่ง แบ่งเป็น วัด จำนวน 8 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 9 ที่พักสงฆ์

             - จังหวัดนราธิวาส 14 แห่ง แบ่งเป็น วัด จำนวน 4 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 10 ที่พักสงฆ์

             - จังหวัดปัตตานี 13 แห่ง แบ่งเป็น วัด จำนวน 9 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 4 ที่พักสงฆ์

             - จังหวัดสตูล 15 แห่ง แบ่งเป็น วัด จำนวน 2 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 13 ที่พักสงฆ์

             - จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ 16 แห่ง แบ่งเป็น วัด จำนวน 7 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 9 ที่พักสงฆ์

         เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะสงฆ์ พระภิกษุสาม เณรในพื้นที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อถวายวัด/ที่พักสงฆ์ ที่ไม่มีเจ้าภาพทอดผ้าป่า ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี"

         จากนั้น พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า "มหาเถรสมาคม มีความห่วงใยพระสงฆ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ ยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ขอเน้นย้ำว่า มหาเถรสมาคมนั้น มีความห่วงใยพระสงฆ์ที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง"

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา
กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ