พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความ หลวงพ่อคูณ ธรรมง่ายๆ สำหรับชาวบ้าน (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ธรรมง่ายๆ สำหรับชาวบ้าน (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่) PDF พิมพ์ อีเมล

ธรรมง่ายๆ สำหรับชาวบ้าน (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่)เขียนมาหลายบทหากผู้อ่านจะวิเคราะห์มองพฤติปฏิบัติ หรือปฏิปทาของหลวงพ่อคูณแล้ว จะพบว่าท่านจะเน้นให้ประชาชน ทั่ว ไปเข้าใจธรรมะและพุทธศาสนา
โดยที่หลวงพ่อต้องการเน้นมากที่สุดก็คือ “ความเมตตา” ท่านมักจะกล่าวว่า เมืองไทยเรานี้อยู่กันมาด้วยความสงบสุข และด้วยความอุดม สมบูรณ์ตามควร เพราะมีพุทธศาสนาเป็นเหตุปัจจัยอันสำคัญอย่างหนึ่ง

เพราะพุทธศาสนานั้น สอนเน้นให้คนมีความเมตตาคือ ให้มีความรักต่อชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์ทั้งปวง ให้ใช้ชีวิตไปโดยไม่มีการเบียดเบียน ชีวิตมนุษย์และสัตว์
ความเมตตานั้นจึงเป็นหลักของชีวิตคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้เกิดความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งยังเกิดสันติสุขเป็นวงกว้างได้มาก

นอกจากนั้น ศาสนาพุทธยังสอนให้คนไทยรู้จักคำว่า “สันโดษ” และ มีใจเป็นสันโดษ ที่สำคัญขึ้นไปอีกยังสอนให้รู้จัก “อุเบกขา” คือความมัธยัสถ์ ในข้อเรียกร้องของตนที่มีต่อโลก มีต่อสังคม และต่อตัวเอง

ธรรมะทั้งสองอย่างนี้ ทำให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยได้มากทีเดียว ซึ่งหลวงพ่อคูณได้ปฏิบัติเช่นนี้ให้เห็นมาตลอด พอจะอนุมานได้ว่าศาสนาพุทธมิได้เคร่งครัดหรือเคร่งเครียด หากแต่ ให้เป็นไปตามธรรมชาติอยู่บนพื้นฐานเหตุและผล เช่น การทำบุญทำกุศล ในศาสนาพุทธ ในลักษณะที่ว่านี้มีความเข้าใจว่าเป็นปัจจัยไปสู่นิพาน

แต่ขณะเดียวกันก็ไม่รีบร้อนนักในการจะไปนิพพาน เพราะศาสนาพุทธลักษณะนี้ เชื่อในชาตินี้และชาติหน้า เชื่อกันต่อไปว่า บุคคลมีเวลาอีกมากหลายสิบ หรือหลายร้อยชาติที่จะเข้าถึงนิพพานได้สักวันหนึ่ง

อย่างนี้เป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้านคือพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธนั้นก็คือพระพุทธรูปซึ่ง นับถือกราบไหว้กันทั่วไป พระธรรมก็คือตัวคัมภีร์ธรรมะต่างๆ ซึ่งจะต้อง ประดิษฐานไว้ในที่สูง ส่วนพระสงฆ์นั้นก็คือสมณเพศที่อยู่ตามวัดวาอาราม ต่างๆ ทั่วไป ที่ต้องเคารพกราบไหว้ยกย่องเป็นพิเศษ

จะถูกจะผิดอย่างไรก็ไม่รู้ล่ะ แต่ชาวบ้านธรรมดาอย่างเราๆ ทำนา นับถือเช่นนี้มาช้านาน หลวงพ่อคูณเองก็ยึดถือแนวทางนี้เช่นกัน ขยายความต่อไป...

ศาสนาพุทธแบบนี้เห็นชีวิตเป็นอย่างไร

คือเห็นชีวิตไม่เที่ยง เกิดมาแล้วก็ต้องตาย แต่ยังจะมีชาติหน้าต่อๆ ไป กุศลผลบุญที่ทำในชาตินี้จะมีผลตกไปถึงชาติหน้า เป็นเครื่องอำนวย สุขประโยชน์ทำให้ไม่ขาดแคลน ไม่เดือดร้อนในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป

การสืบชาติต่อๆ ไปนี้จะไปสิ้นสุดลงเมื่อใด

ก็คือ จะมีการตายแล้วเกิดอย่างนี้เรื่อยๆ ไปจนกว่าจะสิ้นอวิชชาจึง จะสิ้นความเกิด “ความเกิด” ที่ว่านี้ก็คือความเกิดของอัตตา ซึ่งเมื่อเกิดแล้วจะ ต้องมีทุกข์แต่ระดับชาวบ้านไม่คิดถึงขั้นนั้น ถือว่าการเกิดนี้คือการเกิดของร่างกายสังขารออกจากท้องแม่...

เพราะฉะนั้นจะไประงับไม่ให้มันเกิดเสียทำไม ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านทั่ว ไปจึงมิได้สนใจทางปรมัตถ์มากนัก และไม่สนใจทางที่จะบำเพ็ญตนให้ถึงศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อความสิ้นสุดที่ถือว่าเป็นสุข

ศีลธรรมของศาสนาพุทธแบบนี้เป็นเช่นไร
 
ชาวบ้านทั่วไปมักจะคำนึงถึงแต่สิ่งที่ไม่ควรทำ ได้แก่ การไม่ฆ่า สัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดลูกเมียผู้อื่น ไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรา หรือ ของมึนเมา เพราะรู้ว่าเมื่อทำไปแล้วจะเป็นบาป ตายไปต้องตกนรก

นี่เป็นข้อห้ามของศาสนาแต่ไม่มีสิ่งใดที่บังคับให้ทำ เป็นการห้ามไว้ อย่างอ่อนๆ เตือนว่าอย่าทำ จึงเป็นสิ่งที่เบาใจรับฟังได้ง่ายกว่าการบังคับ ว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้

จะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธแบบชาวบ้านทั้งในด้านสิ่งที่เคารพ สิ่งที่ เชื่อถือ และสิ่งที่เห็นว่าเป็นความดีความชั่วประกอบกันเข้าก็เป็นศาสนาที่ ค่อนข้างจะร่มเย็น มีความเมตตาหรือความรักซึ่งกันและกันอยู่มากพูดจา ว่ากล่าวกันง่าย และอะลุ้มอล่วยกันง่าย เกิดเรื่องขัดใจกันอย่างใดอย่าง หนึ่งก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องแตกหัก
สำหรับหลวงพ่อคูณท่านได้ยึดแนวทางพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ฟุ้งง่าย เข้าใจง่าย และสามารถยึดไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น

 
 

Main Menu