พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ธรรมโมทนา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ธรรมโมทนา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) PDF พิมพ์ อีเมล

ธรรมโมทนา

ธรรมโมทนา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน        ยตฺถ กามนิปาติโน
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ        จิตฺต ทนฺตํ สุขาวหํ

การฝึกจิตอันข่มได้ยาก เป็นธรรมชาติไปเร็ว มักตกไปในอารมณ์ตามความไคร่เป็นการดี (เพราะว่า)จิตที่ฝึกแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระเถราจารย์รูปหนึ่งที่มีศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือเป็นอันมาก

ทั้งโดยฐานะที่เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้แนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติฝึกอบรมจิต ทั้งโดยฐานะที่เป็นพระเถระผู้ทรงวัยวุฒิ คือมีอายุยืนนาน ซึ่งจะครบ ๑๐๐ ปีในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖ นี้

การมีอายุยืนยาว พร้อมทั้งมีสุขภาพอนามัยเป็นอันดี และมีจิตใจผ่องใส ปราศจากดรคาพาธ ดังที่หลวงปู่บุดดา ถาวโร ดำรงปรกฎต่อศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือทั้งหลาย ในบัดนี้ ย่อมนำให้ระลึกถุงพระพุทธภาษิตที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น และน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อความสุขทั่วกัน

ฉะนั้น ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จึงขอโมทนาและขอถวายพรแค่หลวงปู่บุดดา ถาวโร ขออำนาจ

คุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลสัมมาปฏิบัติทั้งปวง อำนวยให้หลวงปู่บุดดา ถาวโร ปราศจากโรคาพาธ  เจริญอายุ วรรณ สุข พล และเจริญยิ่งๆ ในธรรม  เป็นนาถะของศิษยานุดศิษย์และผู้เคารพนับถือทั้งปวง  สืบไป

 
 

Main Menu