พระเครื่อง 
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทสวดมนต์และมนต์พิธีต่างๆ บทสวดมนต์ คำถวายสังฆทาน
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


บทสวดมนต์ คำถวายสังฆทาน PDF พิมพ์ อีเมล

บทสวดมนต์ คำถวายสังฆทาน 
 
คำถวายสังฆทาน (ถวายเพื่อความสุขความเจริญ ) 
 
 
" อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ   อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

 
 

Main Menu


Warning: fopen(/home/aekcub/domains/itti-patihan.com/public_html/components/com_sh404sef/cache/shCacheContent.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/aekcub/domains/itti-patihan.com/public_html/components/com_sh404sef/shCache.php on line 227