พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง ประวัติการสร้าง เหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปยันต์ หลวงพ่อกล่อม วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติการสร้าง เหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปยันต์ หลวงพ่อกล่อม วัดขนอน จังหวัดราชบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติการสร้าง เหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปยันต์ หลวงพ่อกล่อม วัดขนอน จังหวัดราชบุรีวัดขนอน ตั้งอยู่ที่ตำบลฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วัดขนอนเป็นวัดสำคัญของประเทศไทย ที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ และได้รับรางวัลจากทางยูเนสโก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อปีพ.ศ.2550 และได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโกให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่น ที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกเชิงนามธรรม

วัดขนอนแต่เดิมสร้างมาในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน จากคำบอกเล่าว่า แต่เดิมที่บริเวณหน้าวัดเคยเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากร มีพื้นที่ค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้า เรียกว่า "ด่านขนอน" มีการเก็บจังกอบชนิดหนึ่ง "สิบหยิบหนึ่ง" เพื่อเก็บภาษีเข้าท้องพระคลัง บริเวณวัดขนอนมีต้นไม้ใหญ่รกครึ้ม มีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่เต็มไปหมด แต่เดิมชาวบ้านมักจะเรียกว่า "วัดกานอนโปราวาส หรือวัดกานอน" เนื่องมาจากนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่และนกที่มีมากที่สุดก็คือนกกา

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการมาสำรวจ และสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสทางชลมารค จากไทรโยค มาตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านตลาดบ้านโป่ง ตลาดโพธาราม จนถึงเมืองราชบุรี ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงพ่อกล่อม) เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้กล่าวว่า "อายหลวงท่านว่า ชื่อวัดวาอารามยังเอาชื่อสัตว์มาตั้ง เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อจะดีกว่า" ด้วยเหตุนี้ วัดกานอนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดขนอนโปราวาส" ตามชื่อสถานที่ด่านเก็บภาษีอากร ที่มีเขตติดกับวัด ไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงใช้ชื่อนี้ตลอดมา แต่ชาวบ้านมักเรียกสั้นๆ ว่า "วัดขนอน"

พระอุโบสถวัดขนอน หลวงพ่อกล่อมท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ในปีพ.ศ.2450 มีช่างชาวจีนเป็นแม่งาน ในการก่อสร้างหลวงพ่อกล่อมเป็นผู้ออกแบบคิดประดิษฐ์ผูกลายประตู หน้าต่างหน้าบัน ฯลฯ บานประตูลงรักปิดทอง ลวดลายดอกไม้ ส่วนล่างเป็นภาพทวารบาลยืนถืออาวุธ ซุ้มประตูตอนบนมีจารึกอักษรไทยคำว่า "เจกหัว" ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นชื่อช่างชาวจีน ด้านหน้าพระอุโบสถมีบันไดเตี้ยๆ ขึ้นทางด้านข้าง เสาบันไดมีภาพจิตรกรรมจีนและอักษรจีน ด้านหนึ่งมีอักษรไทยว่า "โบษเจ๊กทำงาม"

ที่วัดขนอนมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงของโบราณ เช่น ถ้วยโถโอชาม เครื่องลายครามและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจสังคม ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่สำคัญก็คือมีการเก็บรักษาหนังใหญ่ของเก่า ที่สร้างขึ้นในสมัยพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงพ่อกล่อม) ไว้เป็นอย่างดี

หลวงพ่อกล่อมเกิดในราวปีพ.ศ.2391 ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างหนังใหญ่ขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากท่านมีความสนใจในด้านช่าง และที่วัดขนอนก็มีหนังใหญ่อยู่บ้างแล้ว คือหนังเดี่ยวตัวไม่ใหญ่เรียกว่าหนังกลาง ประกอบกับมีนายอู๋ผู้เคยเป็นโขนคณะของพระแสนฟ้าเจ้าเมืองราชบุรีมาชวนท่านให้ทำหนังใหญ่ให้เป็นสมบัติของวัด หลวงพ่อกล่อมจึงชวนช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันทำตัวหนัง โดยครูอั๋งเป็นช่างสลัก อีก 3 คนเป็นช่างเขียน หนังชุดแรกเป็นชุดหนุมานถวายแหวน

ต่อมามีการสร้างเพิ่มอีกหลายชุด โดยชาวบ้านได้นำหนังวัวมาถวายมากมาย คณะหนังใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในละแวกนั้น ส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำนา ถ้ามีผู้ต้องการให้ทางวัดไปแสดงก็ไปติดต่อที่วัด หลังจากหลวงพ่อกล่อมมรณภาพ ในปีพ.ศ.2485 และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หนังใหญ่ถูกทอดทิ้งเก็บไว้ที่ใต้กุฏิ และไม่มีใครได้สืบทอด

จนกระทั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมวัดขนอนจึงได้มีพระราชดำริให้ทางวัดขนอนได้จัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่แทนชุดเก่า และจัดโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาหนังใหญ่ชุดเก่าเอาไว้ โดยทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกำลังสำคัญและควบคุมการสร้างหนังใหญ่ชุดใหม่จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2538 และได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์พระราชทานให้วัดขนอนไว้ใช้ในการแสดงสืบไป และทรงให้ทางวัดส่งเสริมการฝึกหัดเยาวชนเชิดหนังใหญ่เล่นดนตรีไทยและสลักหนังใหญ่ไว้ด้วย

ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆ ของวัดขนอนและหนังใหญ่ ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ถ้าผ่านไปทางโพธารามก็แวะเข้าไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของวัดขนอนได้ครับ แล้วท่านจะภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเราครับ

หลวงพ่อกล่อมได้สร้างเหรียญปั๊มข้างกระบอกไว้ในราวประมาณปีพ.ศ.สองพันสี่ร้อยหกสิบกว่าๆ เป็นเหรียญที่เป็นรูปยันต์เพียงอย่างเดียว ด้านหลังเรียบและมีเหล็กจาร ปัจจุบันก็ไม่ได้พบเห็นกันนัก

 
 

Main Menu

VirtueMart Login