ประวัติ ครูบาอิน โตคันธวังโส วัดบุญยืน จ.พะเยา พิมพ์

ประวัติ ครูบาอิน โตคันธวังโส วัดบุญยืน จ.พะเยา

พระเกจิอาจารย์ทางภาคเหนือ "ครูบาอินโต คันธวังโส" วัดบุญยืน อ.เมือง จ.พะเยา นอกจากจะเคร่งครัดในพระธรรมวินัยแล้ว ยังมีความเก่งกล้าในด้านวิปัสสนากรรมฐานอีก เหรียญหรือวัตถุมงคลของท่านที่ได้ผ่านการปลุกเสกจากท่านมาแล้ว นับเป็นของที่ประเสริฐยิ่งนัก มีผู้ประสบปาฏิหาริย์มามากต่อมากแล้ว

ตามประวัติท่านเป็นบุตรของพ่อหนานโต และแม่คำ ยาเจริญ เมื่อเป็นเด็กมีชื่อว่าบุญมี ยาเจริญ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2438 ปีวอก ณ บ้านต๊ำเหล่า หมู่ที่ 15 ต.บ้านต๊ำ ท่านเป็นคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน

เมื่ออายุ 12 ปี ได้เข้าบรรพชา ณ สำนักวัดต๊ำเหล่า อ.พะเยา (ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา) ต่อมาได้ย้ายสำนักเรียนไปอยู่ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่ใจ จ.เชียงราย อุปสม บท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2458 ขณะอายุได้ 20 ปี ณ วัดต๊ำเหล่า โดยมี ครูบาวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา "คันธวังโส"

หลังจากบวชแล้วท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างตั้งใจ งานด้านปกครองท่านก็โดดเด่น ท่านได้รับตำแหน่งดังนี้ พ.ศ.2475 ได้รับตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2482 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระครูหรือเจ้าคณะอำเภอ พ.ศ.2483 ได้ย้ายสำนักไปอยู่ที่วัดบุญยืน อ.พะเยา พ.ศ. 2516 ได้รับสมณศักดิ์เป็น "พระครูภาวนาธิคุณ"

ตลอดเวลาที่ประจำอยู่สำนักวัดบุญยืน ได้เริ่มก่อสร้างกุฏิ วิหาร ศาลา และย้ายกำแพงออกทั้ง 3 ด้าน และอื่นๆ อีกมาก เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทรงไว้ซึ่งวิทยาคุณอันศักดิ์สิทธิ์ มีเมตตากรุณาธรรมเต็มเปี่ยม เมื่อใครมีความไม่สบายใจ มีอุปสรรคขัดข้อง ไปขอให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าแก้ไข ท่านก็พยายามแก้ไขปัญหาที่ขัดข้องให้ แม้ท่านกำลังเจ็บป่วยอยู่ก็ตาม

เนื่องจากท่านมีเมตตาต่อทุกคน จึงนับว่าท่านได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ กระทำกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม พระครูภาวนาธิคุณ หรือครูบาอินโต จึงเป็นปูชนียบุคคลอันควรแก่การเคารพบูชาของประชาชนชาวเมืองเหนืออย่างยิ่ง

วัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักสะสม โดยเฉพาะ "เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก" สร้างเมื่อปี พ.ศ.2508 กะไหล่ทอง เป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้ามีรูปครูบาครึ่งองค์ มีข้อ ความเขียนว่า "ครูบาอินโต วัดบุญยืน จ.พะเยา" ด้านล่างเขียนว่า "๒๕๐๘" ด้านหลังเหรียญเป็นอักขระเลขยันต์

เรื่องพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของเมตตา แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ด้านสนนราคาไม่ต้องพูดถึง เพราะศิษย์สายตรงกล้าสู้สุดๆ แม้เป็นเหรียญที่สร้างไว้เพียง 40 กว่าปี แต่มีดีครบ นักสะสมหากเจอที่ไหนต้องรีบเก็บ