พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ ท่านเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ ท่านเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ ท่านเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี


วัดสมุหประดิษฐ์ แต่เดิมเป็นวัดที่สำคัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เคยเสด็จมาประทับพักแรมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณปฏิสังขรณ์ไว้ ปัจจุบันยังเหลือลวดลายปูนปั้นเหนือซุ้มประตูเช่นเดียวกับวัดบรมนิวาสและวัดบวรฯ ที่วัดสมุหประดิษฐ์ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นท่านเจ้าคุณโต ปูชนียบุคคลที่ชาวสระบุรีภาคภูมิใจ ท่านเจ้าคุณโตได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะและเป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของจังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วยคุณงามความดีเป็นที่สรรเสริญโดยทั่วไป

ประวัติท่านเจ้าคุณโต ท่านเป็นคนพื้นบ้านหนองนกชุม ตำบลโคกสะอาด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไม่ปรากฏนามโยมบิดามารดา ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านโดนกับพระอุปัชฌาย์ล่าห์ ได้ศึกษาอักษรสมัยจนอ่านออกเขียนได้ ต่อมาเมื่ออายุได้ 12 ปีได้เข้ามาศึกษาต่อที่กทม. เรียนมูลกัจจายน์ที่วัดเอี่ยมวรนุช พออายุได้ 17 ปี ก็ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัด อมตรส (วัดบางขุนพรหม) จนอายุได้ 21 ปี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศและได้ศึกษาอยู่ในสำนักนี้ โดยไปเช้าเย็นกลับ ได้รับใช้ใกล้ชิดสมเด็จฯ ท่านจึงเป็นที่โปรดปราน

ในปีนั้นเองท่านเจ้าคุณโต ก็ได้เข้าไปลา สมเด็จฯ และเดินทางกลับบ้านหนองนกชุม เพื่ออุปสมบทกับพระอุปัชฌาย์ล่าห์ ที่วัดบ้านโดน แล้วจึงกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางขุนพรหมเพื่อศึกษาต่อที่วัดบวรฯ เช่นเดิม พอพรรษาที่ 10 เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ว่างลง สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านโปรดแต่งตั้ง พระครูโต ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ แต่ท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองนกชุมบ้านเกิดของท่าน ต่อมาท่านเจ้าคุณศรีพุทธฉายาภิบาล วัดสมุหประดิษฐ์ได้ลาสิกขา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาประทับยังวัดสมุหประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดและถามหาพระครูโตให้คนไปตามมา และโปรดให้สถาปนาให้เป็นเจ้าคณะเมืองที่ พระครูพุทธฉายาภิบาล (โต) และเป็นผู้ดูแลรักษาพระพุทธฉายด้วย

หลังจากนั้นอีก 5 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมที่วัดสมุหประดิษฐ์ ทรงตรวจการณ์เห็นความเรียบร้อยจากผลงานการปกครองของพระครูโต จึงโปรดให้สถาปนาพระครูโตเป็นที่พระราชาคณะชั้นเจ้าคุณเป็นองค์แรกของสระบุรี ที่พระศรีวิสุทธิดิลกสาวกจรรยานยุศวังฆปาโมกข์เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเจ้าคุณโตได้ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะตลอดมาประมาณ 45 ปีก็มรณภาพในปีพ.ศ.2485 สิริอายุได้ 81 ปี พรรษาที่ 60

ท่านเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐ์ ท่านได้สร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่น พระปิดตา พระเนื้อดิน พระพุทธลีลา และเหรียญอีก 2 แบบ ส่วนในเรื่องพุทธคุณนั้นก็มีประสบการณ์ต่างๆ มากมาย

 
 

Main Menu

VirtueMart Login