พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระประธานวัดน้ำผุดเหนือ แรงศรัทธาชาวน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระประธานวัดน้ำผุดเหนือ แรงศรัทธาชาวน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระประธานวัดน้ำผุดเหนือ แรงศรัทธาชาวน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

"วัดน้ำผุดเหนือ" ตั้งอยู่ริมถนนสายตรัง-น้ำผุด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง หรืออยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรัง ประมาณ 15 กิโล เมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน ตามหลักฐานการครอบครองกรรมสิทธิ์ ส.ค.1 เลขที่ 232

อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 4 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองลำภูรา ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทิศใต้ ยาว 4 เส้น 10 วา โดยมีการก่อสร้างคูน้ำเป็นเขตกั้น ทิศตะวันออก ยาว 5 เส้น โดยมีการก่อสร้างคูน้ำเป็นเขตกั้นเช่นเดียวกัน ทิศตะวันตก ยาว 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินของชาวบ้าน

"วัดน้ำผุดเหนือ" สร้างขึ้นเมื่อประ มาณ พ.ศ.2346 โดยมี "นายด้วง-นางนวน" เป็นผู้บริจาคที่ดินและสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2465 เขตวิสุงคามสีมา ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร และได้ผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ.2470

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในอำเภอ เมือง จังหวัดตรัง มีวัดที่ชื่อว่า น้ำผุด อยู่จำนวน 2 วัด ดังนั้น จึงเรียกได้วัดที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ว่า "วัดน้ำ ผุดใต้" และเรียกวัดที่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำผุดแห่งนี้ ว่า "วัดน้ำผุดเหนือ" เพื่อมิให้พุทธศาสนิกชนชาวตรังเกิดความ สับสน

ทั้งนี้ พื้นที่ตั้งวัดดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนสภาพแวดล้อมก็มีคูคลองโดยรอบ สำหรับอาคารเสนาสนะต่างๆ ที่สำคัญก็มีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2470 โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีต ส่วนเครื่องบนเป็นไม้

นอกจากนี้ ยังมีหอสวดมนต์ ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 20.50 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480 โดยมีลักษณะโครง สร้างเป็นเสาคอนกรีต ส่วนเครื่องบนเป็นไม้ รวมทั้งยังมีกุฏิสงฆ์ หลังใหญ่ จำนวน 1 หลัง ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 ซึ่งนับว่ามีความเก่าแก่อย่างมาก จนได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารไม้เสาคอน กรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

สำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดน้ำผุดใต้ คือ พระพุทธรูปประธาน ในอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 1 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2473 หรือมีอายุยาว นานมาถึง 81 ปีแล้ว พร้อมกับพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ อีกจำนวน 10 องค์ ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนตำบลน้ำผุดและใกล้เคียง

โดยวันสงกรานต์ของทุกๆ ปี พุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาย จะร่วมเดินทางมารวมตัวกันที่วัด เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประธาน ส่วนวันปกติทั่วไปก็จะมีผู้คนที่ให้ความเคารพ เดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เป็นประจำมิได้ขาด อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนั่นเอง

นอกจากนี้ ใกล้กับพระพุทธรูปประธาน ยังมีการสร้างรูปเหมือนองค์จำลองของพระครูปาน หรือ "หลวงพ่อปาน" เจ้าอาวาสรูปที่ 7 ไว้เคียงข้างด้านซ้ายมือ ซึ่งถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวจังหวัดตรัง ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหากผู้ใดที่ต้องการสมปรารถนา ให้บนบานสานกล่าวด้วยประทัด ก็มักจะสมหวังตามคำอธิษฐานที่ตั้งใจเอาไว้ ถือเป็นวัดดีอีกแห่งหนึ่งที่ควรรำลึกถึง

 
 

Main Menu

VirtueMart Login