พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระประธาน วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระประธาน วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระประธาน วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวร มหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มี เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ทิศเหนือ จรดถนนอัฏฐารส ทิศใต้ จรดถนนสุพรรณ รังษี ทิศตะวันออก จรดประตูท่าสิงห์ ทิศตะวันตก จรดถนนอินทยงยศ

พระประธาน วัดพระธาตุหริภุญชัยวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ ที่ วัดแห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา หลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏให้พระองค์ ได้ทอดพระเนตร ในบริเวณดังกล่าวโบราณสถานที่สำคัญในวัดพระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุหริภุญชัย เป็นโบราณสถานอันสำคัญ ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย ที่พญาอาทิตยราช เป็นผู้สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมี ธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง

ตามพุทธทำนาย ลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุหริภุญชัย ตามที่ปรากฏใน หนังสือตำนานพระธาตุหริภุญชัย กล่าวว่า มีลักษณะเป็นสถูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ที่มีซุ้มทวารเข้า-ออกทะลุกันได้ทั้งสี่ด้าน มีปราสาทสี่เหลี่ยมอยู่ตรง มุมละองค์ก่อด้วยศิลาแลงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากอยู่ในเมืองนี้ ภายในเป็นแท่น สำหรับประดิษฐาน พระโกศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

สมัย ของพญาสรรพสิทธิ์ กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ ทรงโปรดให้ ปฏิสังขรณ์เจดีย์เดิมที่พญาอาทิตยราชทรงสร้างไว้และได้ขุดร่อง ทวารประตูเข้า-ออกทั้งสี่เพื่อ ความปลอดภัย รูปทรงสัณฐานของ องค์พระบรมธาตุยังคงเป็นลักษณะเดิม คือ เป็นทรงปราสาทสี่ เหลี่ยมที่กว้างใหญ่และสูง พระธาตุหริภุญชัยเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวลำพูนและชาว เมืองเหนือมาแต่โบราณกาล ตราบเท่าทุกวันนี้

นอกจากนี้ วัดพระธาตุหริภุญชัย ยังมีพระพุทธรูปประธาน อันที่เป็นกราบไหว้สักการะของชาวเมืองลำพูน คือ พระประธานวัดพระธาตุหริภุญชัย พระประธานวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย วัสดุก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 2.5 เมตร สูง 2.7 เมตร ศิลป กรรมสมัยเชียงแสน ประดิษฐานบนแท่นแก้วมีพระบริวาร 2 องค์ ซึ่งเป็นพระปฏิมาหล่อด้วยโลหะขนาดกลาง

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองลำพูนให้ความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง

 
 

Main Menu

VirtueMart Login