พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก จ.มหาสารคาม
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก จ.มหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก จ.มหาสารคาม

พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก "พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกขานว่า "พระพุทธกันทรวิชัย" เป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม พระพุทธกันทรวิชัย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร วัสดุโลหะสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 35 นิ้ว สูง 82 นิ้ว ศิลปกรรมสมัยรัตน โกสินทร์ จำลองแบบคุปตะตอนปลาย ประทับนั่งเหนือดอกบัวตามลัทธิมหายาน

ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างพระพุทธรูปแบบเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม

ต้นแบบของพระพุทธรูปองค์นี้ ได้มาจากพระพิมพ์ดินเผากันทรวิชัย ซึ่งขุดพบ 3 ครั้ง มี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พระพิมพ์ดินเผาเหล่านี้มีลักษณะสวยงามมาก มีคุณค่าทางศิลปะอย่างสูงยิ่ง ฝีมือการปั้นและการเผาประณีตเป็นพิเศษ เป็นพระปางสมาธิแบบสมาธิเพชร ประทับนั่งวิปัสสนาอยู่บนดอกบัว ในแบบพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกายสุขาวดี

โดย นำพระพิมพ์ดินเผาที่ขุดค้นพบจากเมืองโบราณที่อำเภอกันทรวิชัยเป็นต้นแบบ เป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะทวารวดี สกุลช่างพื้นเมือง ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรเหนือฐานบัว มีเรือนแก้วอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถระ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2524

ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภปร ไว้ ณ ผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานพระพุทธรูป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ต่อมา จังหวัดมหาสารคามได้จำลองพระพุทธกันทรวิชัย ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ในภาคอีสานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคามอีก แห่งหนึ่ง

 
 

Main Menu

VirtueMart Login