พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษฯ วัดอรุณราชวรารามวิหาร กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษฯ วัดอรุณราชวรารามวิหาร กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษฯ วัดอรุณราชวรารามวิหาร กรุงเทพฯ

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษฯ ถือเป็นวัดไทยอีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทย ที่บรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างกล่าวขวัญถึง ความโดดเด่นของพระปรางค์วัดอรุณฯ ปรากฏริมแม่น้ำเจ้าพระยามีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครด้วย

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร มีหลักฐานการสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เดิมชื่อ วัดมะกอก ต่อมาเรียกว่า วัดมะกอกนอก เพราะมีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก

ครั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรี พ.ศ.2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดแห่งนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำ เสด็จขึ้นไปสักการบูชาพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์เดิม องค์ที่เห็นในปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดมะกอกและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดแจ้ง" ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2322 ก่อนย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามใน พ.ศ. 2327

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสัง ขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งและพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอรุณราชธาราม" พระองค์มีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน

จน ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูล รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่ พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย

เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดอรุณราชวราราม" วัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุเพิ่มเติมตลอดมา โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ สิ่ง ที่น่าสนใจของวัดอรุณฯ มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน คือ "พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร" เป็นพระประธานในพระวิหาร หล่อด้วยทองแดงปิดทอง พร้อมกับพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม

ภายในพระเศียรพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 4 องค์ในพระโกศ 3 ชั้น เงิน นาก และทอง เบื้องหน้ามีพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง นามว่า พระอรุณ หรือพระแจ้ง ประดิษ ฐานในพระวิหาร ในท่ามกลางสังคมเมืองกรุงอันวุ่นวาย วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ยังคงเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยาตลอดมา

 
 

Main Menu

VirtueMart Login