พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

"วัดชนะสงคราม" เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง เดิมเรียกว่า วัดกลางนา เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยามาก ที่สุด

พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์วัดที่ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหา ราชวังได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ ตลอดจนเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมาะสม โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปุ และให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพ

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดตองปุแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง

ปัจจุบัน วัดชนะสงครามเป็นวัดที่ประสบความสำเร็จสูงมากในการจัดการศึกษาพระ ปริยัติธรรม มีพระภิกษุสามเณรสอบเปรียญธรรมได้ปีละจำนวนมาก แม้แต่สามเณรผู้สอบได้เปรียญ 9 ประโยค และได้รับพระราชทานอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ก็มีมากกว่าวัดอื่นๆ หลายวัด

วัดชนะสงครามยังคงให้ความสำคัญแก่การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะสายภาษาบาลี

"พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ" พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถวัดชนะ สงคราม มีลักษณะพิเศษน่าสนใจอยู่หลายประการเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย วัสดุปูนปั้นบุดีบุก ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 2.5 เมตร สูง 3.5 เมตร ปัจจุบัน เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ฯ มีลักษณะพิเศษ คือ ภายในองค์พระมีฉลองพระองค์ลายยันต์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท และเสื้อยันต์ของเหล่าแม่ทัพนายกองของพระองค์ เมื่อคราวมีชัยในสงคราม ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงโปรดให้ช่างปั้นพระเอาปูนพอกเข้าไว้ด้วยก่อนทำการบุดีบุก ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่โตกว่าเดิมก่อนการปฏิสังขรณ์

นอกจากนี้ รอบพระประธานยังมีพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัยอีก 15 องค์ ซึ่งสันนิษฐานกันว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท จะทรงนำแบบอย่างมาจากวัดชุมพลนิกายรามที่ บางปะ อิน ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 16 พระองค์ ที่ปรากฏนามอยู่ในบทสวดมนต์อาฎานาฏิยปริตร

พระพุทธเจ้า 16 พระองค์นี้ ตามคติโบราณนับถือกันว่า ทรงพระพุทธคุณในการประสิทธิ์ประสาทชัยชนะเหนือศัตรู และมีผู้บัญญัติอักขระย่อแทนพระนาม ผูกเป็นยันต์พระเจ้า 16 พระองค์ เพื่อเป็นการสักการบูชา

ดังนั้น พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ฯ จึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีผู้มาเคารพ สักการะกันมากเป็นพิเศษซึ่งรับกับประวัติการสร้างและนามแห่งวัดชนะสงครามนี้ ด้วยมีความเชื่อกันว่าจะมีชัย ชนะในศึกสงครามและอุปสรรคต่างๆ ได้ สมนามแห่งวัดชนะ สงครามนี้

ในห้วงนี้ มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เข้ามาสักการะศพเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่ได้มรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาอุไร คนึงสุขเกษม

ดังนั้น พุทธศาสนิกชนที่ได้เข้ามากราบเคารพศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ควรถือโอกาสเข้าไปไหว้พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ฯ ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม ไปในคราวเดียวกันก็ยิ่งจะเป็นมงคลแก่ชีวิต
 

 
 

Main Menu

VirtueMart Login