พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระพุทธรูปสุโขทัย วัดปริวาศราชสงคราม เขตยานนาวา กทม.
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระพุทธรูปสุโขทัย วัดปริวาศราชสงคราม เขตยานนาวา กทม. PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระพุทธรูปสุโขทัย วัดปริวาศราชสงคราม เขตยานนาวา กทม.

"วัดปริวาศ" หรือมีชื่อเต็มว่า "วัดปริวาศราชสงคราม" ตั้งอยู่เลขที่ 769 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

วัดปริวาศ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เดิมชื่อวัดเขียนว่า วัดปริวาสราชสงคราม ต่อมามีการเขียนผิดเพี้ยนไปเป็นวัดปริวาศ โดยไม่มีคำว่า "ราชสงคราม" ซึ่งในขณะนี้ทางวัดได้มีการขออนุญาตกลับไปใช้ชื่อเดิมคือ "วัดปริวาสราชสงคราม"

วัดปริวาศ มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับถนนพระราม 3 ทิศใต้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันออกติดกับตลาดนัดจตุจักรพระราม 3 ทิศตะวันตกติดกับคลองปริวาศ

ภายในวัดแบ่งเขตพุทธาวาส และสังฆาวาส ทางวัดได้แบ่งที่ดินทางด้านทิศตะวันออกเป็นเขตของโรงเรียนวัดปริวาศ สังกัดกรุงเทพมหานคร วัดปริวาศ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า หลักฐานการสร้างวัดนั้นไม่ปรากฏคงทราบแต่เพียงว่าเป็นข้อสันนิษฐานจากถาวรวัตถุภายในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร และเจดีย์ เป็นต้น

ด้วยสถาปัตยกรรมเหล่านั้น สามารถบ่งบอกถึงความเก่าแก่และอายุได้ว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยใด ครั้งหนึ่งในการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์หน้าโบสถ์ ได้พบแผ่นทองจารึกชื่อผู้สร้างเจดีย์จากช่วงบนของคอระฆังว่า "ยายเมืองเป็นผู้สร้างไว้เมื่อปี พ.ศ.2421"

เมื่อพบแผ่นทองจารึกชื่อผู้สร้างเจดีย์ จึงทำให้ได้ข้อสันนิษฐานอ้างอิงได้ว่า วัดปริวาศเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณรัชกาลที่ 2 หรือรัชกาลที่ 3 เพราะมีหลักฐานจากวัดข้างเคียงว่า กรมหมื่นศักดิ์พลเสพ ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมคลองลัดหลวงฝั่งตะวันตก โดยมี พระยาเพชรพิชัย (เกตุ) ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของพระองค์เป็นแม่กอง

พระยาเพชรพิชัยนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ (อำเภอพระ ประแดง) จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อสร้างวัดเสร็จจึงพระราชทานนามวัด ว่า วัดไพชยนต์พลเสพ

พระยาเพชรพิชัยเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อยากจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ จึงได้ทูลขออนุญาตสร้างวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า "วัดโปรดเกศเชษฐาราม" โดยวัดทั้งสองเป็นวัดหลวง

ในการสร้างวัดทั้งสองนั้นมีนายกอง ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือ "พระยาราช สงคราม" เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก เมื่อร่วมสร้างวัดทั้งสองเสร็จแล้ว เห็นว่าฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตรงข้ามกับวัดโปรดเกศฯ มีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อ "วัดสุนทริการาม" ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม

จึงได้ขอวัสดุที่เหลือนำมาซ่อมสร้างวัดสุนทริการามจนสวยงามแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดปริวาสราชสงคราม" ตามยศของท่าน แต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า วัดปริวาศ

วัดปริวาศ เป็นวัดราษฎร์ที่สมบูรณ์ วัดหนึ่ง ประกอบด้วยเสนาเสนาะต่างๆ สำหรับพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสุโขทัย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ มีขนาดหน้าตักกว้าง 63 นิ้ว สูง 76 นิ้ว วัสดุสำริดลงรักปิดทอง

พระพุทธรูปองค์นี้ ไม่มีปรากฏ บันทึกความเป็นมาที่ชัดเจน ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีหลายท่านมาได้ชมและพิจารณาแล้วว่า องค์พระพุทธรูปมีลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยแท้ยุคกลาง
ซึ่งเป็นยุคที่สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุด

อนึ่งยอดพระเกศเปลวเพลิงเดิม ชำรุดสูญหายไป ได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2542 พระประธานในอุโบสถวัดปริวาศ นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพระพุทธรูปโบราณ ที่ถูกเคลื่อนย้ายจากแดนไกลมาสู่วัดริมแม่น้ำโดยไม่มีบันทึกใดๆ กล่าวถึงความเป็นมา เรื่องราวของพระพุทธรูปองค์นี้จึงกลายเป็นปริศนา ให้คนรุ่นหลังต้องขบคิดกันต่อไปอีกนาน
 

 
 

Main Menu

VirtueMart Login