พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระอรุณ ศิลปะล้านช้าง วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระอรุณ ศิลปะล้านช้าง วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระอรุณ ศิลปะล้านช้าง วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

พระอรุณถือเป็นวัดไทยอีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทย ที่บรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างกล่าวขวัญถึงความโดดเด่นของพระปรางค์วัดอรุณฯ ปรากฏริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงามมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครด้วย

วัดไทยแห่งนี้ มีนามว่า "วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร" มีหลักฐานการสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เดิมชื่อ วัดมะกอก ต่อมาเรียกว่า วัดมะกอกนอก เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่

ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอก ใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก

ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรี พ.ศ.2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดแห่งนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำ เสด็จขึ้นไปสักการบูชาพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์เดิม องค์ที่เห็นในปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดมะกอกและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดแจ้ง" ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ในพ.ศ.2322 ก่อนย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดา ราม ในพ.ศ.2327

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระ บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งและพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอรุณราชธาราม" พระองค์มีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน

จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย

เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดอรุณราชวราราม" วัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุเพิ่มเติมตลอดมา โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอีกเป็นจำนวนมาก วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ที่ 34 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอก ใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

นอกจากการเดินชมความสวยงามภายในวัดแล้ว ควรเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน ประดิษฐาน อยู่ในพระวิหารวัดอรุณฯ มีความงดงาม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีนามว่า "พระอรุณ"

พระอรุณ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด อัญเชิญพระอรุณมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว มาประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดอรุณฯ เบื้องหน้า "พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร" ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหาร บางครั้งชาวบ้านจะเรียกพระอรุณ ว่า พระแจ้ง อันมีนามเป็นมงคลพ้องกับนามวัด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี จะอัญเชิญพระอรุณองค์จำลองแห่เวียน ตั้งแต่ถนนอรุณอมรินทร์ไปถนนอิสรภาพแล้วกลับ ส่วนวันที่ 13 เมษายน อัญเชิญออกให้ประชาชนสรงน้ำ กลายเป็นประเพณีอันสะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวบ้านและคงความสำคัญของวัดโดยแท้

 
 

Main Menu

VirtueMart Login