พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ พ่อท่านดำ จันทสโร วัดใหม่นภาราม จังหวัดนราธิวาส (พระครูนิภาวิหารกิจ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พ่อท่านดำ จันทสโร วัดใหม่นภาราม จังหวัดนราธิวาส (พระครูนิภาวิหารกิจ) PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พ่อท่านดำ จันทสโร วัดใหม่นภาราม จังหวัดนราธิวาส (พระครูนิภาวิหารกิจ)


"พ่อท่านดำ จันทสโร" หรือ "พระครูนิภาวิหารกิจ" เจ้าอาวาสวัดใหม่นภาราม ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีอัธยาศัยดี สมถะ มีเมตตาธรรม มีศีลาจารวัตร เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย เป็นที่น่าเลื่อมใส

ที่สำคัญในฐานะเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคม โด่งดังไกลข้ามพรมแดนไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์

ประวัติพ่อท่านดำ นามเดิมชื่อ ดำ พูลเทพ เกิดเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2484 ที่บ้านโคกไผ่ หมู่ที่ 2 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นบุตรของนายจันทร์และนางจันทร์ พูลเทพ

อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2504 ณ พัทธสีมา วัดใหม่นภาราม ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สำเร็จญัตติจตุตถกรรม เมื่อเวลา 14.00 น. โดยมีพระครูนิภัทรการัญญู วัดประชุมชลธาดา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์พ่วง วัดบางนรา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการนุ้ย วัดใหม่นภาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา จันทสโร

หลังอุปสมบท ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมตรี โท และนักธรรมชั้นเอกตามลำดับ

อีกประการหนึ่ง ท่านชมชอบทางด้านวิทยาคม จึงได้ไปศึกษากับพ่อท่านครน ปุณณสุวัณณมหาเถร วัดจุตตมาราม (บางแซะ) รัฐกลันตัน มาเลเซีย

นอกจากนี้ ยังได้ไปเรียนวิชาอาคมจากอาจารย์ต่างๆ หลายแห่ง อาทิ พ่อท่านดี วัดสังฆสิทธาราม, พ่อท่านคง วัดพุทธ, หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย, พระอาจารย์บก สำนักสงฆ์วิปัสสนา พ่อท่านคง วัดเกษรธิการาม เป็นต้น

เมื่อได้ศึกษาวิชาเจนจบแล้ว หลังออกพรรษาพ่อท่านดำได้แบกกลดสะพายบาตรแสวงหาความวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพร คร่ำเคร่งธุดงค์ไปทั่วภาคเหนือ ลาว พม่า โดยเดินทางด้วยเท้าเปล่าผ่านจังหวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดหนึ่ง ค่ำไหนนอนนั่นกางกลด ทำวัตรสวดมนต์ พักผ่อนนั่งภาวนากันตรงนั้น เช้าออกบิณฑบาตฉันจังหัน จากพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดอันอุดมสมบรูณ์ ฉันวันละสองมื้อมาสู่ความเป็นพระป่าฉันวันละมื้อ บางมื้อก็อด

คราใดธุดงค์ผ่านป่าผ่านเขาไม่มีบ้านคนอาศัยก็ต้องพึ่งผลหมากรากไม้ในป่าเป็นเครื่องขบฉัน พอประทังชีวิตอยู่ได้

สำหรับเกียรติคุณความดีของพ่อท่านดำ ในด้านการปกครองและด้านอื่นๆ ย่อมประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั่วไป กอปรด้วยความประพฤติปฏิบัติชอบตามวิสัยสมณเพศ มีสติปัญญาวิสัยทัศน์ เป็นพระที่พูดจริงทำจริง ขยันหมั่นเพียร

นับตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ด้านบริหารปกครอง ท่านได้สร้างคุณูปการไว้มากมาย

ลำดับผลงานปกครองและสมณศักดิ์ พ.ศ.2518 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่นภาราม พ.ศ.2524 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูนิภาวิหารกิจ พ.ศ.2527 เป็นเจ้าคณะตำบลพร่อน เขต 2

พ.ศ.2528 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2538 เลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท

พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

ปัจจุบัน วัดใหม่นภาราม ได้รับการพัฒนา เพียบพร้อมด้วยเสนาสนะถาวรวัตถุ อาทิ บูรณะฐานบัวบรรจุอัฐิ บูรณะศาลาการเปรียญ สร้างศาลาธรรมสังเวช สร้างกุฏิ สร้างโบสถ์ด้วยหินอ่อนด้วยการครอบคลุมโบสถ์เก่าไว้ สร้างศาลาพิพิธภัณฑ์ สร้างวิหาร เป็นต้น ทำให้วัดใหม่นภารามมีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด

พ่อท่านดำ วัดใหม่นภาราม เป็นพระเกจิอาจารย์ ที่มีพลังจิตตานุภาพสูง พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง ที่ปลุกเสกไว้คุ้มครองผู้นำติดตัว ก่อปาฏิหาริย์มากมาย

หลังจากอุทิศตนกรำงานหนักตลอดระยะเวลา ในช่วงบั้นปลายของชีวิตความไม่เที่ยงของสังขาร พ่อท่านดำ เริ่มอาพาธบ่อยครั้งด้วยโรคประจำตัวความดันโลหิต เบาหวาน รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ

กระทั่งเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2551 ท่านมรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 67 ปี พรรษา 47

ยังความอาลัยให้บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง

 
 

Main Menu

VirtueMart Login