ประวัติ หลวงปู่จันทา ติกขปัญโญ วัดบ้านเก่าน้อย พิมพ์

ประวัติ หลวงปู่จันทา ติกขปัญโญ วัดบ้านเก่าน้อย

หลวงปู่จันทา"หลวงปู่จันทา ติกขปัญโญ" หรือ "พระครูวิสิฐจันทคุณ" อดีตเจ้าคณะตำบลแคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าน้อย เป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าอีกรูปหนึ่ง ที่เรืองวิทยาคม มีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่มหาสารคาม สืบทอดปฏิปทาและวิทยาคมจากหลวงปู่ซุน วัดบ้านเสือโก้ก ซึ่งเป็นบูรพาจารย์รุ่นเก่าของจังหวัดมหาสารคาม

อัตโนประวัติหลวงปู่จันทา  มีนามเดิมว่า จันทา ดงพรมมา เกิดในปี พ.ศ.2453 ณ บ้านเก่าน้อย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ช่วงวัยเด็ก ได้ช่วยงานครอบครัวด้วยความขยันขันแข็ง และเป็นผู้มีจิตใจเอนเอียงเข้าหาพระธรรม ชมชอบไปช่วยกิจการที่วัดในหมู่บ้าน

เมื่ออายุครบบวช 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดบ้านดู่งิ้ว ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมีพระครูขาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูคำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบทได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดเก่าน้อย ด้วยความขยันขันแข็ง สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ด้วยความที่เป็นพระหนุ่มไฟแรงได้เดินทางไปจำพรรษาศึกษาเล่าเรียนบาลีไวยากรณ์ มูลกัจจายน์ ที่วัดโสมนัสประดิษฐ์ อ.วาปีปทุม และให้ความสนใจด้านวิทยาคม
 
ในยุคนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่ซุน วัดบ้านเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โด่งดังไปทั่วอีสานกลาง ท่านจึงขอฝากตัวเป็นศิษย์ ซึ่งหลวงปู่ซุน เมตตาถ่ายทอดวิทยาคมให้จนหมดสิ้น จนถึงปี พ.ศ.2479 ญาติโยมชาวบ้านเก่าน้อย ต.แคน อ.วาปีปทุม ได้นิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเก่าน้อย เนื่องจากขาดแคลนพระผู้ใหญ่

ตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษา ท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจพัฒนาวัดแห่งนี้เต็มความสามารถ เมื่อยามว่างจากกิจสงฆ์ ท่านจะนำชาวบ้านไปช่วยกันพัฒนาถนนในหมู่บ้าน และขอบริจาคที่ดินตัดถนนเชื่อมหมู่บ้านอื่นๆ เช่น ถนนบ้านเก่าน้อย-บ้านตำแย จากบ้านแคน-เก่าน้อย ถนนจากบ้านแวงเหล่า-หนองขาม เพื่อให้ญาติโยมสัญจรไปมาหากันได้อย่างสะดวก เหรียญพระครูวิสิฐจันทคุณ

อีกทั้งร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยพาชาวบ้านร่วมกันขุดบ่อทำฝายเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

นอกจากนี้ หลวงปู่จันทา ยังให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา ได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดบ้านเก่าน้อย และยังรับหน้าที่เป็นครูสอน ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจพัฒนา การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเพียงไม่กี่ปีชื่อเสียงของสำนักเรียนวัดบ้านเก่าน้อย โด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาทุกปี หลวงปู่จันทาจะออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรหลายแห่งในภาคอีสาน หลวงปู่จันทา มีพลังจิตที่กล้าแข็งมาก เคยเผชิญสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นเสือ ช้าง ในระยะประชิด แต่ท่านได้แผ่เมตตาจิตให้สัตว์เหล่านั้น ไม่เข้ามากล้ำกรายทำร้ายท่านแต่อย่างใด

หลวงปู่จันทาคอยพร่ำสอนญาติโยมอยู่เสมอว่าอย่าดำรงชีวิตด้วยความประมาท ขณะยังมีชีวิตขอให้ทุกคนหมั่นประกอบแต่กรรมดี ศีล 5 รักษาให้ได้ จะทำให้ชีวิตพานพบแต่ความสุข

ครั้นต่อมา หลวงปู่จันทา จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเก่าน้อย จนเจริญรุ่งเรืองเป็นศรีแก่หมู่บ้านแล้ว พ.ศ.2517 ท่านเห็นป่าโคกห่างจากหมู่บ้าน มีบรรยากาศสงบเงียบมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ท่านจึงร่วมกับญาติโยมพัฒนาสร้างวัดขึ้นจนสำเร็จ เสนาสนะมีครบหมด พร้อมกับตั้งชื่อว่า วัดป่าอัมพวันจันทาวาส นับแต่นั้น หลวงปู่จันทา ย้ายมาจำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้ จวบจนวาระสุดท้ายของท่าน

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2480 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าน้อย พ.ศ.2513 เป็นเจ้าคณะตำบลแคน พ.ศ.2515 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2522 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ "พระครูวิสิฐจันทคุณ"

หลวงปู่จันทา ได้มรณภาพอย่างสงบ พ.ศ. 2529 สิริอายุ 76 พรรษา 56 ถึงแม้หลวงปู่จันทาจะละสังขารไปนานกว่ายี่สิบปีแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังคงปรากฏอยู่ในใจชาวมหาสารคามตราบทุกวันนี้