พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงปู่จันทา อนากุโล วัดป่าเกษมสุข จ.ปราจีนบุรี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงปู่จันทา อนากุโล วัดป่าเกษมสุข จ.ปราจีนบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงปู่จันทา อนากุโล วัดป่าเกษมสุข จ.ปราจีนบุรี

หลวงปู่จันทา อนากุโล วัดป่าเกษมสุขหลวงปู่จันทา อนากุโล อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเกษมสุข บ้านโคก ขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พระเถระผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ออกท่องธุดงควัตรแสวงหาความหลุดพ้น ตามป่าเขาลำเนาไพร ไม่เคยหยุดจำพรรษาซ้ำที่เดิม

อัตโนประวัติ ถือกำเนิดในตระกูล คำล้า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2466 ณ ต.บ้านโดน อ.ศรีโสภณ จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายก้อนและนางตา คำล้า เป็นชาวลาว

ใน ช่วงเยาว์วัย ยามว่างจากภารกิจการงาน โยมบิดามารดาจะพาบุตรชายเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำ อีกทั้ง ด.ช.จันทา ยังได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดใกล้บ้าน ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อายุ 14 ปี ได้ขออนุญาตบิดามารดา เข้าพิธีบรรพชา

ครั้น อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2486 ณ พัทธสีมาวัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีพระครูพิทักษ์เขมากร เป็นพระอุปัชฌาย์ สังกัดมหานิกาย

หลังอุปสมบทตั้งแต่พรรษา 1 เป็นต้นมา ท่านจะธุดงค์ไปแสวงหาธรรมะและกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ เช่น หลวงปู่นริศ นรินโท จ.พังงา, หลวงปู่ฤาษีแก้ว จ.หนองบัวลำภู, ครูบาเจ้าไตรเทพ จ.เชียงใหม่, ครูบาหน่อแก้วฟ้า จ.พะเยา เป็นต้น

เมื่อต้นปี พ.ศ.2541 หลวงปู่จันทา ได้ธุดงค์มาปักกลดแผ่เมตตาที่ป่าช้าบ้านโคกขี้เหล็ก ด้วยความศรัทธาของญาติโยมได้พร้อมใจกราบนิมนต์ขอให้ท่านอยู่จำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

ชาวบ้าน ได้ร่วมกันก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมและได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 9 ไร่ รวมเป็น 25 ไร่ ตั้งชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมเกษมสุข ตั้งอยู่ บ้านโคกขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จากนั้น หลวงปู่จันทาได้ส่งเสริมให้มีการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างต่อ เนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน เข้ารับอบรมเป็นจำนวนมาก

ครั้นต่อมา สำนักปฏิบัติธรรมเกษมสุข ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดป่าเกษมสุข หลวงปู่จันทา ได้พร่ำสอนถึงหลักธรรมคำสอนอยู่เสมอยามลูกศิษย์มาหา ตลอดเวลาท่านเตือนทุกคนเมื่อยามพบเห็น "ลูกเอ๋ยจงอย่าประมาทในศีล ลูกเอ๋ยจงอดทนในการปฏิบัติ ลูกเอ๋ยจงรีบเร่งบำเพ็ญเพียรที่จะปฏิบัติธรรมรักษาศีล"

คำพูดเรียบ ง่ายของหลวงปู่ง่ายแก่การฟังการเข้าใจชี้ให้เห็นถึงการเข้าถึงแก่นธรรม สิ่งที่ท่านบอกทุกคนและพยายามบรรยายโดยไม่ขัดเขินเป็นห่วงใยกับทุกชีวิต ให้ทุกคนจงอย่าประมาทในศีล ในธรรม อย่าขาดสติ ให้มีสติพิจารณาตนให้พ้นจากทุกข์ แล้วจึงพิจารณาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

หลวงปู่จันทา กล่าวบรรยายธรรมว่า "จงคัดเลือกเอาแต่ความดี คัดเอาความไม่ดีออกเสียพิจารณากายให้พบ ความดีงาม 3 อย่าง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนไว้ ความงามภายนอก งามภายใน คือ ความงามอยู่ในศีล ความงามภายในสมาธิและความดีงามในปัญญาเกิดความสว่างขึ้นเห็นถูกเห็นผิด"

นี่คือปฏิปทาและธรรมะของหลวงปู่จันทา ที่ท่านได้นำมาอบรมสั่งสอน

พ.ศ.2547 หลวงปู่จันทา เริ่มอาพาธและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ คณะแพทย์ได้ตรวจรักษา ปรากฏว่า ท่านเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ในครั้งนั้นท่านได้รักษาโดยให้ธรรมโอสถด้วยตัวของท่านเอง ต่อมาเมื่อปี 2553 หลวงปู่จันทา เริ่มมีอาการอาพาธอีกครั้งและไปรักษาด้วยสมุนไพรที่อาศรมพรหมธาดาพุทธสถาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ก่อนได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ท้ายที่สุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 22.04 น. หลวงปู่จันทา ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 87 ปี 5 เดือน 14 วัน คณะสงฆ์วัดป่าเกษมสุขและศิษยา นุศิษย์ ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าเกษมสุข ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีชาวบ้านเข้าร่วมอาลัยเป็นจำนวนมาก
 

 
 

Main Menu

VirtueMart Login