ประวัติ หลวงปู่บุญมา สิริมาโย วัดบ้านหนองเรือ พิมพ์

ประวัติ หลวงปู่บุญมา สิริมาโย วัดบ้านหนองเรือ

หลวงปู่บุญมา สิริมาโย"หลวงปู่บุญมา สิริมาโย" อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเรือ ต.หนอง เรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมตตาธรรมสูง มุ่งเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สืบ สายธรรมจากหลวงปู่ซุน แห่งวัดบ้านเสือโก้ก บูรพาจารย์รุ่นเก่าของภาคอีสาน

อัตโนประวัติ หลวงปู่บุญมา เกิดในสกุล พันวัน เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2442 ณ บ้านหนองบัวกุดอ้อ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เป็นบุตรของพ่อสุพรรณ-แม่สีดา พันวัน ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา หลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาล ได้ออกมาช่วยงานครอบครัวด้วยความขยันขันแข็ง

ครั้นอายุได้ 12 ปี โยมบิดา-มารดา เห็นว่าบุตรชายมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงนำไปบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านหนองบัวกุดอ้อ กระทั่งเมื่ออายุครบบวช ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านหนองบัวกุดอ้อ อ.วาปีปทุม จ.มหา สารคาม โดยมีหลวงปู่ซุน วัดบ้านเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เป็นพระอุปัชฌาย์
 
ภายหลังครองผ้ากาสาวพัสตร์ ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองบัวกุดอ้อ และไปเรียนพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนวัดโสมนัสประดิษฐ์ ในอำเภอวาปีปทุม สมัยนั้นเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก หลวงปู่บุญมา ท่านมุมานะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วยความขยันขันแข็ง สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

หลวงปู่บุญมา ยังให้ความสนใจด้านวิทยาคมจึงเดินทางไปฝากตัวศึกษาวิทยาคมกับหลวงปู่ซุน พระอุปัชฌาย์ของท่าน และหลวงปู่ซุน ได้เมตตาถ่ายทอดวิทยาคมให้จนหมดสิ้น รวมทั้งแนะนำการวิปัสสนากัมมัฏฐาน และยังสอนอ่านเขียนอักษรลาว ขอม และอักษรไทยน้อย ทำให้หลวงปู่บุญมา มีความรู้ในการอ่านอักขระโบราณด้วย เหรียญหลวงปู่บุญมา สิริมาโย

ภายหลังหลวงปู่บุญมา ได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านหนองเรือ ต่อมา ได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด ด้วยความที่เป็นพระเคร่งครัดในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติถือการเดินจงกรม และนั่งสมาธิภาวนาทุกวัน

หลวงปู่บุญมา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก จึงมีผู้มากราบนมัสการ รับฟังธรรม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคล รวมทั้งปรารถนาตะกรุดโทนที่เข้มขลังอย่างไม่ขาดสายหลวงปู่บุญมา ยังให้ความเมตตากับสรรพสัตว์ร่วมโลกท่านเลี้ยงสุนัขและแมวที่ญาติโยมนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดหลายร้อยตัว แต่ละเดือนต้องเสียค่าเลี้ยงดูจำนวนมาก

สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคศรัทธาของญาติโยม หลวงปู่บุญมา จะนำมาพัฒนาวัด บริจาคสาธารณกุศลช่วยชุมชน หลวงปู่บุญมา ปรารภเสมอว่า ทรัพย์สินเงินทองไม่มีความจำเป็นต่อสมณเพศ เพราะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยศรัทธาของญาติโยม

หลวงปู่บุญมา ยังเป็นพระนักพัฒนา ตลอดเวลาที่ท่านปกครองวัดบ้านหนองเรือ ทำให้วัดแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองด้วยศาสนสถานและถาวรวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ กุฏิ หอระฆัง กำแพงแก้ว ศาลาการเปรียญ เป็นต้น

นอกจากนี้ หลวงปู่บุญมา ท่านยังเป็นผู้นำชุมชนพาชาวบ้านตัดถนนภายในหมู่บ้าน และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา รวมทั้งขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง หลวงปู่บุญมา เป็นคนรักธรรมชาติต้นไม้ มักเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนำชาวบ้านปลูกไม้ยืนต้นไว้ตามหัวไร่ปลายนา สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด และที่สาธารณประโยชน์ ในวันสำคัญทุกปี

แม้สังขารของหลวงปู่บุญมา จะเริ่มเข้าสู่ปัจฉิมวัย แต่ท่านยังรับนิมนต์อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด้วยญาติโยมมีศรัทธาจะปฏิเสธไม่ได้ บางครั้งเกิดเจ็บป่วย ท่านยังฝืนสังขารรับนิมนต์ ช่วงบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่บุญมา สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง หลังตรากตรำรับใช้พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน สุดท้ายได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2523 สิริอายุ 81 พรรษา 59

ทุกวันนี้ หลวงปู่บุญมา ยังเป็นพระที่อยู่ในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามมาโดยตลอด