พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อจีต ปุญฺญสโร วัดถ้ำเขาพลู จังหวัดชุมพร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อจีต ปุญฺญสโร วัดถ้ำเขาพลู จังหวัดชุมพร PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อจีต ปุญฺญสโร วัดถ้ำเขาพลู จังหวัดชุมพร


กล่าวถึงพระอริยสงฆ์ของจังหวัดชุมพรท่านหนึ่ง คือ หลวงพ่อจีต วัดถ้ำเขาพลู ท่านมีวัตรปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความหลุดพ้น และมีความศักดิ์สิทธิ์ มีวาจาสิทธิ์ เมื่อท่านมรณภาพ ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อย ท่านเป็นที่รักเคารพของชาวชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง

วัดถ้ำเขาพลูนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2325 ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นแบบมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 ซ.ม. สูง 1.20 ม. ชาวบ้านเรียกกันว่า "พระหลักเมือง"

ประวัติหลวงพ่อจีต วัดถ้ำเขาพลู ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 9 ปีฉลู พ.ศ.2419 ที่บ้านนาหงษ์ ตำบลคลองหนาม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โยมบิดาชื่อ ลิ้น โยมมารดาชื่อ นุ้ย นามสกุลหมื่นณรงค์ พอท่านอายุได้ 21 ปี ตรงกับปีพ.ศ.2440 ท่านก็ได้อุปสมบท ที่วัดใหม่ท่าข้าม โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมนุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีท่านแดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านเพชร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ปุญฺญสโร" ต่อมาท่านได้มาศึกษาพระธรรมวินัย กับ พระอาจารย์เส่ง วัดป่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจนมีความรู้ความสามารถดีแล้ว ท่านจึงได้ขออนุญาตพระอาจารย์ออกธุดงค์ เที่ยวรุกขมูลไปทางนครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ ระนอง จนถึงชุมพร ในปีพ.ศ.2466 ท่านก็ได้มาเจอถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ท่านพบว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ภายในถ้ำมีน้ำใช้น้ำฉัน โดยธรรมชาติตกแต่งไว้บริบูรณ์ ภูมิประเทศน่าอยู่ มีหมู่บ้านไม่ใกล้ไม่ไกล สะดวกในการออกบิณฑบาต ผู้คนไม่พลุกพล่านเงียบสงัด เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านจึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำเขาพลูตั้งแต่ปีพ.ศ.2466 เป็นต้นมา

ประวัติหลวงพ่อจีต ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง ท่านรักษาศีล 227 ข้อตามพระพุทธบัญญัติที่สงฆ์ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้มัวหมองในข้อใดๆ ท่านมีจริยวัตรอันงดงาม มีเมตตาจิต และเมตตาธรรมสูง และสมถะ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญที่ดีงาม ไม่เห็นแก่ลาภยศ ไม่หยิบต้องเงินทอง ท่านสั่งสอนลูกหลานและญาติโยมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความดี ไม่เบียดเบียนกันและกัน ให้มีความโอบอ้อมอารี จึงทำให้อำเภอปะทิวเป็นเมืองที่อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมา วัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสของท่านคือ หลังจากที่ท่านบิณฑบาตกลับมาถึงวัด ท่านจะถ่ายอาหารออกจากบาตรใส่กะละมังไว้ แล้วท่านจะหยิบอาหารแต่ละชนิดในปริมาณน้อยรวมในบาตรคลุกเคล้าอาหารทั้งคาวหวานไปด้วยกัน หยิบปั้นต้องพอดีคำ ระหว่างฉันก็ใช้มืออีกข้างรองด้านล่างกันอาหารตกหล่นลงในบาตร หลวงพ่อจีตท่านฉันอาหารมื้อเดียว สิ่งของที่เป็นเมล็ดงอกไม่ฉัน หมาก บุหรี่ ชา กาแฟ ก็ไม่แตะต้อง

สำหรับเวลาสรงน้ำ ในสมัยนั้นก็สรงน้ำบ่อตักใส่ในกระป๋องหรือโอ่งน้ำ ท่านจะไม่ใช้สบู่เพราะเป็นของหอม เวลาแปรงฟัน ท่านจะใช้ไม้ขี้แรดซึ่งนำมาจากเขาทำเป็นแปรง ส่วนปลายทุบให้แตกเป็นแส้ใช้เป็นแปรงสำหรับสีฟัน ในช่วงกลางคืนท่านจำวัดคืนละประมาณ 2-3 ช.ม.เท่านั้น เวลาจำวัดท่านจะนอนในท่าตะแคงซ้ายหรือขวา เมื่อรู้สึกตัวว่านอนตรงๆ ท่านจะตื่นลุกขึ้นนั่งทันที แล้วกล่าวคำ "ฆเฏสิ ฆเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปิ ตังชานามิ ชานามิ" สามครั้ง หลังจากนั้นท่านจะสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาอยู่เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 1 ช.ม. แล้วท่านจึงจะพักผ่อนหลับไปประมาณ 1-2 ช.ม. ก็จะตื่นสวดมนต์ภาวนาอีกเป็นกิจวัตรประจำทุกๆ คืน

หลวงพ่อจีต ท่านกำหนดกิจวัตร 10 ประการสำหรับพระภิกษุที่บวชอยู่ที่วัดถ้ำเขาพลูต้องถือปฏิบัติคือ

1.ต้องลงโบสถ์ 2.บิณฑบาตเลี้ยงชีพ 3.สวดมนต์ไหว้พระ 4.กวาดลานพระเจดีย์ 5.รักษาผ้าครอง 6.อยู่ปริวาสกรรม 7.โกนหนวดปลงผม 8.ศึกษาสิกขาบทหรือนวโกวาทและปฏิบัติพระอาจารย์ 9.เทศนาบัตร 10.พิจารณาปัจจเวกทั้ง 4

จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ที่จะบวชหรือจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำเขาพลูจะต้องปฏิบัติเคร่งครัดทุกรูป จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อจีต ปุญฺญสโร ท่านรู้วันดับ โดยท่านเริ่มอาพาธเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2502 ท่านได้บอกแก่ลูกศิษย์ให้มาขอขมาวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2502 และวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2502 เวลา 19.25 น. ท่านก็ละสังขาร สิริอายุได้ 83 ปี พรรษาที่ 62

 
 

Main Menu

VirtueMart Login