พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี (พระกัมมัฏฐานบ้านผือ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี (พระกัมมัฏฐานบ้านผือ) PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี (พระกัมมัฏฐานบ้านผือ)

"สูทั้งหลาย จงมาดูโลกอันตระการดุจราชรถ ที่คนเขลา ยังหมกมุ่น แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่"

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นพระกัมมัฏฐานที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม กระทั่งเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง

ประวัติหลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ เกิดในสกุล นนฤๅชา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2478 ที่ บ้านหนองค้อ ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม บิดา-มารดา ชื่อ นาย อุทธา และนางจันทร์ นนฤๅชา

เมื่ออายุได้ 7 ขวบ ครอบครัวได้พาอพยพมาอยู่ที่บ้านหนองแวง (แก้มหอม) ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ด.ช.ทูลเรียนหนังสือและจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต่อมาบวชเป็นสามเณรอยู่ที่บ้านหนองแวง 1 ปี สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท และเอก ที่ จ.มหาสารคาม แล้วสึกออกมาช่วยครอบครัว ทำไร่ทำนา

กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อุปสมบท จำพรรษาอยู่ที่วัดไชยนาถวราราม อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็นพระสายมหานิกาย ต่อมาเห็นวัดป่าสันติกาวาส สายธรรมยุต และได้เห็นข้อปฏิบัติของพระวัดนี้ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

วันที่ 27 ก.ค.2504 อุปสมบทเป็นพระสายธรรมยุต ณ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระ อุปัชาฌาย์, พระอุดมญาณโมลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระจันโทปมาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตั้งฉายาให้ว่า "ขิปปปัญโญ"

ภายหลังอุปสมบท ท่านย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดเขมวราราม บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ช่วงแรกท่านออกปฏิบัติภาวนา ได้จาริกบำเพ็ญสมณธรรมไปยังสถานที่สัปปยะหลายแห่ง ได้เข้าถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

ภายหลัง หลวงพ่อทูล สร้างวัดป่าบ้านค้อ เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2528 ในเนื้อที่ 410 ไร่ พำนักปฏิบัติธรรมและทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อมาตลอด

ต้นปี 2540 คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ อ.บ้านผือ อ.น้ำโสม อ.นายูง จ.อุดรฯ ประชุมพิจารณาเสนอให้ หลวงพ่อทูล ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลังกา โดยทางจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์"

ขณะเดียวกัน หลวงพ่อทูล วัดป่าบ้านค้อ อุทิศชีวิตให้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก เขียนหนังสือธรรมปฏิบัติเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาทิ หนังสือคู่มือชาวพุทธ แนวทางปฏิบัติภาวนา ทวนกระแส ตัดกระแส ข้ามกระแส พ้นกระแสโลก และพบกระแสธรรม หนังสือทั้งหมดนี้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีเหตุผล และเป็นอุบายแนวทางปฏิบัติโดยตรง

นอกจากนี้ ท่านยังออกเผยแผ่จัดการอบรมธรรมะและการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนทั้งในโรงเรียน สถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งออกไปเผยแผ่ พระศาสนธรรมในสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง

จากการที่ หลวงพ่อทูล กระทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและ พระศาสนาเป็นอย่างมาก ดังนั้น วันที่ 12 สิงหาคม 2547 ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระปัญญาพิศาลเถร

ปัจจุบันวัดป่าบ้านค้อได้รับการพัฒนาจากความเพียรของหลวงพ่อทูล ทำให้วัดแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยเสนาสนะและการสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย เพื่อปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุและฆราวาส เหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม

ในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการบริการชุมชน จังหวัดอุดรธานี กำหนดให้วัดป่าบ้านค้อ เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี จัดให้มีการบรรพชา-อุปสมบท อบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่นักเรียน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาส ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ

หลังจากอุทิศตนรับใช้พุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ในช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วยความไม่เที่ยงของสังขาร หลวงพ่อเริ่มอาพาธบ่อยครั้ง

จนเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 พระปัญญาพิศาลเถร หรือ หลวงพ่อทูล เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ละสังขารลงอย่างสงบแล้ว ด้วยอาการปอดติดเชื้อ สิริอายุ 73 ปี พรรษา 48

ยังความอาลัยให้กับบรรดาคณะศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง

 
 

Main Menu

VirtueMart Login