พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร วัดบางประมุง จ.นครสวรรค์ พระนักพัฒนาปากน้ำโพ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร วัดบางประมุง จ.นครสวรรค์ พระนักพัฒนาปากน้ำโพ PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร วัดบางประมุง จ.นครสวรรค์ พระนักพัฒนาปากน้ำโพ

หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร หรือ พระครูนิวิฐบุญวัฒน์ สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ, เจ้าคณะตำบลบางประมุง และเจ้าอาวาสวัดบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า บุญศรี ชาติกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2481 ปีขาล ณ หมู่ที่ 3 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ชีวิตในวัยเยาว์ ศึกษาที่โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงทำงานช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ

อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 18 มี.ค.2501 ณ พัทธสีมาวัดเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีพระครูนิโรธธรรมประยุต (หลวงปู่อินทร์ อินทโชโต) วัดเกาะหงษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระเอื้อน วัดเกาะหงษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระทองล้วน วัดเกาะหงษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า ปัญญาธโร หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา

หลังอุปสมบทได้จำพรรษาอยู่ที่วัดมโนราษฎร์ ต.บางประมุง จากนั้นย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางประมุง ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น พ.ศ.2510 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก สำนักเรียนวัดบางประมุง

จากนั้นได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่อินทร์ ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ วิทยาคม อักขระขอม การลงเลขยันต์ จนมีความชำนาญ

นอกจากนี้ ยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อพรหม เตชธัมโม วัดโกรกพระใต้ ศึกษาวิทยาคมด้วยความวิริยอุตสาหะจนสำเร็จ

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ พ.ศ.2536 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลนากลาง

พ.ศ.2549 เป็นเจ้าคณะตำบลบางประมุง

พ.ศ.2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2533 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูนิวิฐบุญวัฒน์ พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2551 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผลงานด้านการปกครอง หลวงพ่อบุญศรี จัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดปี สวดพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน จัดระเบียบการปกครองวัดแบบสามัคคีธรรม ไม่แบ่งแยกเป็นหมู่คณะ ยึดระเบียบปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม

ผลงานด้านการศึกษา ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมประจำศาสนศึกษา วัดบางประมุง, เป็นกรรมการตรวจข้อสอบพระนวกะประจำ อ.โกรกพระ, เป็นเจ้าสำนักเรียนศาสนศึกษาวัดบางประมุง และจัดรางวัลให้พระภิกษุ-สามเณรที่สอบชั้นนวกภูมิได้ เป็นประจำทุกปี

ผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลวงพ่อบุญศรี เป็นพระธรรมทูตประจำ อ.โกรกพระ, เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำ อ.โกรกพระ, อีกทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนและนักเรียน ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่น ดิน ทอง ร่วมกับทางราชการ, เป็นหัวหน้า พระธรรมทูตออกเผยแผ่อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน และนักเรียนตามโรงเรียนและวัดต่างๆ

ผลงานด้านสาธารณูปการ ก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแบบทรงไทย 2 ชั้น ก่อสร้างหอระฆัง, สร้างห้องน้ำ ห้องสุขา 10 ห้อง สร้างเสาไฟฟ้าสำหรับติดดวงไฟ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ

งานด้านสาธารณประโยชน์ หลวงพ่อบุญศรี เป็นประธานจัดหาเงินสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ 4 และหมู่ 5 สร้างแพตลาดน้ำวัดบางประมุง ลักษณะทรงไทย และก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางประมุงเป็นอาคารชั้นเดียว 5 ห้อง เป็นต้น

ถือคติและได้พร่ำสอนลูกศิษย์เสมอว่า "เมื่อเรามีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ เราจะต้องนำสิ่งที่ดีและพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ทุกคน เมื่อมีโอกาสทำความดีต้องรีบทำ อย่าปล่อยโอกาสที่เรามีอยู่ให้หลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยไม่ได้ทำอะไร"

ปฏิบัติตามหน้าที่ สนองงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระศาสนาอย่างเคร่งครัด

เป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งชาวเมืองนคร สวรรค์โดยแท้

 
 

Main Menu

VirtueMart Login